AlgaeProBANOS-prosjektet vil bygge nettverk og digitale løsninger for å støtte algebedrifter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2023

Slutt

31. mar 2027

Finansiert av

Horisont Europa (EU)

Samarbeid

26 partnere fra europeisk industri og forskning, koordinert av Submariner Network fra Tyskland.

Prosjektet er bygd opp rundt seks algepilot-bedrifter over hele Østersjøen og Nordsjøregionen. Bedriftene har ulike foretningskonsepter som bygger på både mikro- og makroalger til bruk i mat, fôr, kosttilskudd, tekstiler, kosmetikk og biostimulanter til planter.

Prosjektet har som mål å bringe åtte innovative algebaserte produkter til markedet, og bidra til å møte den økende etterspørselen etter økologiske sirkulære biobaserte varer av høy kvalitet.

Nofimas rolle i prosjektet

Nofima leder arbeidet rundt prosessering, inkludert utvikling og optimalisering av algebaserte produkter. I prosjektet er det også fokus på utnyttelse av restfraksjonene etter prosessering for å kunne bruke hele biomassen.

Prosjektet arbeider med å etablere produkter som møter kundens behov, og etablerer retningslinjer for industripartnere for å navigere regulatoriske krav. 

Videre skal Nofima lede arbeidet med å lage helhetlige og brukervennlige GMT-strategier for alle de 6 pilotene som er involvert i prosjektet.

Vi er også involvert i samskaping av algebaserte produkter med brukere, arbeid med forbrukeraksept og kommersialisering.

Kick-off: Alle partnerne var samlet til kick-off i Berlin, Tyskland,, 17. mai 2023. Foto: Submariner Network