Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Heide, Morten; Carlehøg, Mats

Serier : Nofima rapportserie 23/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Den overordnede målsetningen med prosjektet var å utvikle middagsretter med fryste pillede reker som ingrediens til det norske forbrukermarkedet. Prosjektet har utviklet 17 oppskrifter som har fått god evaluering i forbrukertester i Tromsø og Stavanger. Videre har prosjektet vist at 3 av disse oppskriftene presterer godt i en konkret brukssituasjon, de krever liten tid og kunnskap og er enkle å tilberede. Oppskriftene er tatt i bruk av næringen, både på emballasje, i oppskriftshefter og på nettsider. Oppskriftene ble utviklet av kokker fra 3 ulike matfaglige miljøer med basis i 4 ulike typer fryste pillede reker. Rettene ble utprøvd av totalt 400 forbrukere i en kantinetest i Tromsø og Stavanger. I videreføringen av kantinetesten ble 3 retter testet ut av 210 forbrukere i en hjemmetest i Tromsø. Prosjektet viser at forbrukerne både Tromsø og Stavanger har svært liten erfaring i å kjøpe og anvende pillede reker. Dette gjør det viktig for rekeindustrien å synliggjøre for forbrukerne at disse produktene er på markedet, og at det er utviklet en rekke oppskrifter for rekene. Forbrukerne forventet at retter med pillede reker skulle være mer komplisert å tilberede enn de erfarte. Dette kan være en potensiell barriere for at forbrukerne tar i bruk oppskriftene fra dette prosjektet. Av denne grunn burde rekenæringen kommunisere til forbruker at middagsrettene med reke er enkle å tilberede, særlig rettene som ble testet hjemme av forbruker.

Kontaktpersoner: