Vitenskapelig artikkel

Preferanse for klippfisk i Lisboa, Portugal: Segmentering og muligheter for produktoptimalisering

Heide, Morten; Østli, Jens

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Økonomisk fiskeriforskning: Ledelse, marked, økonomi, vol. 14, p. 31–36, 2004

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0803-6799
Elektronisk: 1891-0998

Open Access: none

Lenker:
FULLTEKST