Nofima rapportserie

Laks til Sør-Afrika – Sluttrapport FHF

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 22/2015

Antall sider: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-296-4

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST