Nofima rapportserie

Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial

Dreyer, Bent Magne; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 19/2006

Antall sider: 44

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-595-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten gir en oversikt over utviklingen av fangstbasert akvakultur, hvilke barrierer dette konseptet står overfor og hvilket potensial det har. I rapporten er det først og fremst rettet oppmerksomhet mot utviklingen i fangstbasert oppdrett av torsk og utviklingen fra årtusenskifte og frem til i dag. Rapporten er et oppdrag fra Villfiskforum, og den er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskingsfond.