Publisert 2014

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-208-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten

Serier : Nofima rapportserie 30/2014

År : 2014

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten ser nærmere på det sørafrikanske markedet for laks. Rapporten viser at Sør-Afrika importerer stadig mer laks. Totalt ble det importert rundt 5.000 tonn laks i 2013. Fersk laks er den største kategorien med cirka 3.000 tonn. Importen av fryst er rundt 1.500 tonn. I tillegg kommer en import på 500 tonn av hermetisk laks. Norge er den største eksportøren av både fersk og fryst laks til Sør-Afrika. Norge har en markedsandel på 70 prosent på fersk laks og 80 prosent på fryst laks, EFTAs frihandelsavtale med Sør-Afrika gjennom Southern African Costums Union (SACU) gir Norge et konkurransefortrinn sammenlignet med andre konkurrenter. Norge har i dag 3,2 prosent toll på laks til Sør-Afrika. Fra 2015 vil det være frihandel. Våre største konkurrenter (Chile, SKottland og Færøyene) har en tollsats på 25 prosent. Prisene på fersk laks til Sør-Afrika er høye sammenlignet med andre marked. Forklaringen på dette er at sushisegmentet er den største kjøperen av laks i Sør-Afrika. De foretrekker stor fisk som koster mer per kilo enn mindre fisk. Våre analyser av internasjonal handelsstatistikk antyder at sushisegmentet kjøper fisk av mindre størrelser i perioder hvor prisen for den største fisken (6–7 og 7+) er på sitt høyeste. Andelen fryst laks av den totale lakseimporten øker. Det er trolig fordi det selges mer laks utenfor restaurantsegmentet enn tidligere. I dag er dagligvarehandelen og lokal videreforedlingsindustri de største kjøperne av fryst laks. Flere supermarkedskjeder selger tinte filetprodukter av fryst laks. Dersom prisforskjellen mellom fersk og fryst laks øker, kan en trolig forvente at flere kjeder vil tilby sine kunder tinte lakseprodukter i framtiden.

Kontaktpersoner: