Vitenskapelig artikkel

The use of food quality and prestige-based benefits for consumer segmentation

Heide, Morten; Olsen, Svein Ottar

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: British Food Journal, vol. 120, p. 2349–2363, 2018

Utgiver: Emerald Group Publishing Limited

Utgave: 10

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0007-070X
Elektronisk: 1758-4108

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI