Nofima rapportserie

Markeds- og produktutvikling av tørrfisk i Nigeria

Heide, Morten; Richardsen, Roger Norvald

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 2/2002

Antall sider: 20

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-484-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Rapporten tar for seg markeds- og produktutvikling av tørrfisk i Nigeria. Først presenteres den historiske utviklingen i det nigerianske tørrfiskmarkedet. Deretter beskrives dagens markedssituasjon for tørrfisk i Nigeria med utgangspunkt i intervjuer med eksportører, importører, grossister og detaljister. Til slutt foreslås en del tiltak for å øke eksport og verdiskapning av tørrfisk til Nigeria.