Nofima rapportserie

Markedsmessige muligheter og barrierer for norsk stillehavsøsters

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Honkanen, Pirjo

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 35/2017

Antall sider: 12

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-534-7

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Bestanden av stillehavsøsters i Norge har hatt en dramatisk økning de siste årene. Denne rapporten undersøker markedsmessige muligheter og barrierer for stillehavsøsters som en ekspansiv sjømatressurs fra Norge. Resultatene viser at handel med østers relativt begrenset, med totalt eksportvolum på 60.000 tonn i året på verdensbasis. Østersproduksjonen i EU er på cirka 110.000 tonn (2015), og den totale eksporten var på 22.000 tonn (2016), hovedsakelig til andre EU land. Av dette var 13.000 tonn levende stillehavsøsters. De viktigste importlandene var Frankrike, Italia og Spania (basert på volum). Det totale markedet for levende østers i Norge er på cirka 90 tonn. Av dette blir cirka 30 tonn produsert i Norge, utelukkende gjennom villfangst (håndplukking). Basert på resultatene i denne rapporten finnes det et markedsmessig potensial for å øke uttak av stillehavsøsters i Norge. I første omgang virker det norske markedet å ha størst potensiale for utvikling. Betalingsvilligheten er høy, og det virker som norsk østers har godt omdømme i Norge. Hvis man ønsker å eksportere norsk stillehavsøsters, bør man gjennomføre nærmere undersøkelse av betalingsvillighet for og oppfattelse av norsk østers i utenlandske markeder. Hvor stort volum som er mulig å omsette av norsk stillehavsøsters er avhengig av flere faktorer, som høstingsstrategier, regelverk for levendelagring/oppdrett, betalingsvilje for stillehavsøsters i det norske og utenlandske markedet ved økt norsk produksjon og muligheter for videreforedlede østersprodukter til humant konsum og andre anvendelser.