Publisert 2010

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-823-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Heide, Morten

Serier : Nofima rapportserie 41/2010

År : 2010

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Ulike filetprodukter av hvitfisk er viktige produkter i norsk fiskeri- og havbruksnæring. Rapporten viser at det britiske markedet er i endring. Tinte filetprodukter har fått innpass i det som har vært etablerte kanaler for fersk produkter. Endringen er særlig tydelig i de selvbetjente kjølediskene, hvor forbruker finner brettpakkede produkter. Bakgrunnen for de observerte endringene var ønsket om større forutsigbarhet og jevnere vareflyt, fordi supermarkedskjedene opplevde at tilførselen av fersk fisk var svært ujevn, særlig i sommerhalvåret. Leverandører løste tilførselsproblematikken med å tilby tinte produkter. Tinte produkter brukes fortsatt, noe som må bety at kvaliteten har blitt oppfattet som god nok. Våre informanter sier at det langt på vei er leverandørens ansvar å levere fiskeprodukter basert på en leveringsprognose. Som ”motytelse” gis de stor frihet når det kommer til valg av råstoff. Bruk av tinte filetprodukter gir leverandørene mulighet til å velge mellom flere produktalternativer og flere leverandører. Bruk av tinte produkter gir også lavere transaksjonskostnader, mindre svinn og langt bedre muligheter til å planlegge produksjonen på kort og mellomlang sikt. En må derfor forvente at dette er en utvikling som vil vedvare. Tint fisk vil fortsette å være en viktig råvare i kjølte fiskeprodukter i de fleste britiske supermarkeder framover. Supermarkedskjeden Morrisons har differensiert seg fra endringen, de satser bevisst på genuint ferske produkter, både i de betjente og manuelle fiskediskene. Det viser at det er plass til genuint ferske og tinte filetprodukter i det britiske dagligvaremarkedet. Utviklingen i det britiske markedet viser at markedskunnskap er nødvendig dersom norsk filetindustri skal overleve og vokse i det globale matvaremarkedet. Hvis også andre markeder krever kontinuerlige leveranser av norske hvitfisk, samtidig som mange forbrukersegmenter ikke evner å skille mellom genuint ferske og tinte produkter, kan tinte fiskeprodukter bli en stor konkurrent til genuint ferske produkter.

Kontaktpersoner: