Her behandles jus med høyt trykk. Høytrykksprosessering er blant teknologiene som skal under lupa i iNOBox-prosjektet.
Her behandles jus med høyt trykk. Høytrykksprosessering er blant teknologiene som skal under lupa i iNOBox-prosjektet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

iNOBox

A Technology- and Market-driven Innovation e-Toolbox towards a Sustainable, Competitive and Science-based Agri-Food Industry in Norway

 Markedsforskning    Mat og helse    Prosessteknologi    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Hovedmålet med iNOBox er å skape en effektiv, lønnsom og bærekraftig matproduksjon som sikrer trygg og næringsrik mat av høy kvalitet.

Tidspunkt:1. april 2018 – 31. mars 2022
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:Nofima (NO), Veterinærinstituttet (NO), Østfoldforskning (NO), University of Liverpool (UK), Campden BRI (Chipping Campden) Limited (UK), Universidad de Zaragoza (ES), TNO (NL), BAMA Gruppen AS (NO), Den Stolte Hane AS (NO), Findus Norge AS (NO), Fjordkjøkken AS (NO), Fjordland AS (NO), HOFF AS (NO), MatBørsen AS (NO), Advanced Microwave Technologies Ltd (UK), Elea Gmbh (DE), Hiperbaric SA (ES/US), UV Technology Ltd (UK)
Kontaktperson
Portrettbilde av Tone Mari Rode
Tone Mari Rode

Forsker
Tlf.: +47 907 27 253
tone.mari.rode@nofima.no

Bionær-prosjekt

Norges forskningsråd bevilget 30 millioner kr til iNOBox over forskningsprogrammet Bionær (Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer).

Målsetting

Hovedmålet til iNOBox er mer effektiv, lønnsom og bærekraftig matprosessering i norsk matindustri, og å sikre trygge og næringsrike matvarer av høy kvalitet. Dette gjør vi gjennom samarbeid med viktige aktører i matindustri og marked. Gjennom tverrfaglig forskning i samarbeid med norsk matindustri vil prosjektet øke kunnskapen om bruk av de innovative teknologiene:

 • Høytrykk
 • Kald plasma
 • Pulserende elektriske felt
 • Ultralyd
 • UV-lys
 • Mikrobølger

Helseeffekter

Matsikkerhet står høyt på den sosialpolitiske dagsorden. Innovative prosessteknologier kan bidra til å dekke etterspørselen etter bærekraftige, sunne og rimelige matvarer for en voksende og aldrende befolkning.

De nye teknologiene vil sørge for tryggere og sunnere matvarer som vil bedre folkehelsa gjennom reduserte forekomster av matallergi og diettrelaterte sykdommer, og mindre tilbakekalling av matvarer og tilhørende helserelaterte og sosiale kostnader.

Økonomisk, sosialt og miljømessig gunstig

Siden mat laget med disse teknologiene får lengre holdbarhet, vil forbrukerne kaste mindre mat og dermed spare penger – hele 438 millioner kroner årlig for hver ekstra holdbarhetsdag.

iNOBox vil også gjøre det mulig for matindustrien å redusere energiforbruket med 1.5-5 %, redusere klimagassutslipp med 0.1 % på nasjonalt nivå, og skape flere arbeidsplasser i desentraliserte områder.

Øke kunnskapen

For å sikre at de nyskapende prosessene tas i bruk på en vellykket måte, må matprodusentene være klar over fordelene med dem, og hvordan de kan kommunisere dette til forbrukerne. De må også kjenne til egnetheten til forskjellige produkter og bruksområder, regelverk og vitenskapelige og tekniske aspekter.

iNOBox har som mål å utvikle et nettbasert verktøy for å hjelpe matindustrien å ta gode beslutninger om prosessinnovasjon, unngå flaskehalser i markedet og sikre at nyskapende produkter når forbrukerne. Nett-verktøyet vil bygges på prosjektresultatene og eksterne datakilder, og skal sørge for at kunnskapen fra prosjektet deles på en effektiv og enkel måte.

iNOBox ledes av Nofima, og utføres i samarbeid med internasjonale forsknings- og industripartnere. Prosjektet vil også gi opplæringsmuligheter til unge forskere  gjennom to PhD og to Postdoc-stillinger.

Fremdrift og foreløpige resultater

 • Konsortiemøte 2020 og flere ledelseskomitemøter og konsortiumssamtaler organisert.
 • Metode for kjemisk analyse av PAW satt opp. Effekt av vanntemperatur og sammensetning på PAW vurdert. Design for en storskala PAW-reaktor klar. PAW-forsøk på ferske råvarer kjøres på Nofima med UniLiv sin småskala-reaktor.
 • Nye spinat-patogenforsøk gjort. Mikrobielle challenge-forsøk utført på emballert svinekjøtt og kylling. Bakteriene i kjøttet, Salmonella og E.coli (kylling) og Salmonella, Listeria og Staphylococcus (svinekjøtt) ble eksponert for UV-C.
 • Eggmasse tilsatt grønt teekstrakt (2 typer) utsatt for høyt trykk (HP). Eggene har blitt karakterisert for funksjonelle, mikrobielle og strukturelle egenskaper. Studie på høytrykk og mikrobølger (inkl. modifisert atmosfære-emballasje og CO2-metting) for konservering av stekt kylling.
 • Eksperimenter med tubulær MVH for bearbeiding av melk og juice er blitt forsinket.
 • Undersøkt ultralyd-assistert frysing på kjøttkvalitet. Eksperimenter for å testepotensialet for PEF (ohmsk oppvarming) for å blanche grønnsaker før frysing/tørking. PEF-kammer og prototype på ultralydanlegg bygget opp. Studie på PEF og ultralyd for tørking, frysing, og tining av kjøtt avsluttet.
 • Prosess- og produktkarakterisering av ‘smart yoghurt’, produsert med melk kombinert med CO2, HPP og US.
 • Kyllingprøver analysert av MS metabolomics for å studere metabolittprofiler forårsaket av forskjellige prosesseringsteknologier og lagringsperiode.
 • Eggmasse produsert med US, PEF, MTS & Heat er analysert med serum fra pasienter med eggallergi, og databehandling er startet.
 • In vitro fordøyelsesstudier på bearbeidede kyllingfileter; ingen effekt av HPP, MW, US og PEF-behandling på proteinfordøyeligheten, men PEF m/varme forårsaket økt peroksidering underfordøyelsen. Lignende eksperimenter med egg vil bli fulgt opp av tarmgjæringsstudier.
 • En vugge til grav LCA for kyllingproduksjon og slakting er ferdig. Indikator for næringstetthet og overførbarhet av metoden til allergener er vurdert.
 • Støtteverktøyet for markedsføringskommunikasjon er fullført, og tilbakemelding er gitt av iNOBox-partnere. Produktkonsepter pågår. De siste dataene innlemmes høst 2020.
 • Data og informasjon fra EUs nye matdatabase og patentdatabase er analysert. Innovasjonsmuligheter blant utvalgte nye matvaregrupper er løpende oppgaver.
 • Intervju med 10 selskaper om virkningen av EU sitt nye regelverk på åpenhet og innovasjon i matvarebransjen.
 • Nettutviklingsprosess og godkjenningstesting fullført. Innholdsproduksjon pågår. Maler utviklet. Nyheter oppdatert og presentert på nettstedet inobox.no og i flere medier og partnerkanaler. Nyhetsbrev sendt ut til abonnenter desember 2019 og juni 2020.
 • Forskningsopphold Nofima og Universitetet i Zaragoza utsatt.

Formidling og publikasjoner

Konsortiepartnerne har presentert iNOBox-prosjektet og resultater til tverrfaglige målgrupper, inkludert sluttbrukerne.

Publikasjoner i Cristin – Current Research Information System in Norway

 

Fortsatt glade prosjektpartnere på møte på Ås i mars 2019. Foto: Wilhelm Solheim/Nofima

Les mer om:

Relatert innhold

 • Filer og lenker