Her behandles jus med høyt trykk. Høytrykksprosessering er blant teknologiene som skal under lupa i iNOBox-prosjektet.
Her behandles jus med høyt trykk. Høytrykksprosessering er blant teknologiene som skal under lupa i iNOBox-prosjektet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

iNOBox

A Technology- and Market-driven Innovation e-Toolbox towards a Sustainable, Competitive and Science-based Agri-Food Industry in Norway

 Markedsforskning    Mat og helse    Prosessteknologi    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Hovedmålet med iNOBox er å skape en effektiv, lønnsom og bærekraftig matproduksjon som sikrer trygg og næringsrik mat av høy kvalitet.

Tidspunkt:1. april 2018 – 31. mars 2022
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:Nofima (NO), Veterinærinstituttet (NO), Østfoldforskning (NO), University of Liverpool (UK), Campden BRI (Chipping Campden) Limited (UK), Universidad de Zaragoza (ES), TNO (NL), BAMA Gruppen AS (NO), Den Stolte Hane AS (NO), Findus Norge AS (NO), Fjordkjøkken AS (NO), Fjordland AS (NO), HOFF AS (NO), MatBørsen AS (NO), Advanced Microwave Technologies Ltd (UK), Elea Gmbh (DE), Hiperbaric SA (ES/US), UV Technology Ltd (UK)
Kontaktperson
Portrettbilde av Estefanía Noriega Fernández
Bionær-prosjekt

Norges forskningsråd bevilget 30 millioner kr til iNOBox over forskningsprogrammet Bionær (Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer).

Gjennom tverrfaglig forskning i samarbeid med norsk matindustri vil prosjektet øke kunnskapen om bruk av de innovative teknologiene:

  • Høytrykk
  • Kald plasma
  • Pulserende elektriske felt
  • Ultralyd
  • UV-lys
  • Mikrobølger

Helseeffekter

Matsikkerhet står høyt på den sosialpolitiske dagsorden. Innovative prosessteknologier kan bidra til å dekke etterspørselen etter bærekraftige, sunne og rimelige matvarer for en voksende og aldrende befolkning.

De nye teknologiene vil sørge for tryggere og sunnere matvarer som vil bedre folkehelsa gjennom reduserte forekomster av matallergi og diettrelaterte sykdommer, og mindre tilbakekalling av matvarer og tilhørende helserelaterte og sosiale kostnader.

Økonomisk, sosialt og miljømessig gunstig

Siden mat laget med disse teknologiene får lengre holdbarhet, vil forbrukerne kaste mindre mat og dermed spare penger – hele 438 millioner kroner årlig for hver ekstra holdbarhetsdag.

iNOBox vil også gjøre det mulig for matindustrien å redusere energiforbruket med 1.5-5 %, redusere klimagassutslipp med 0.1 % på nasjonalt nivå, og skape flere arbeidsplasser i desentraliserte områder.

Øke kunnskapen

For å sikre at de nyskapende prosessene tas i bruk på en vellykket måte, må matprodusentene være klar over fordelene med dem, og hvordan de kan kommunisere dette til forbrukerne. De må også kjenne til egnetheten til forskjellige produkter og bruksområder, regelverk og vitenskapelige og tekniske aspekter.

iNOBox har som mål å utvikle et nettbasert verktøy for å hjelpe matindustrien å ta gode beslutninger om prosessinnovasjon, unngå flaskehalser i markedet og sikre at nyskapende produkter når forbrukerne. Nett-verktøyet vil bygges på prosjektresultatene og eksterne datakilder, og skal sørge for at kunnskapen fra prosjektet deles på en effektiv og enkel måte.

iNOBox ledes av Nofima, og utføres i samarbeid med internasjonale forsknings- og industripartnere. Prosjektet vil også gi opplæringsmuligheter til unge forskere  gjennom to PhD og to Postdoc-stillinger.

Glade prosjektpartnere under oppstartsmøtet i Stavanger, april 2018.

Glade prosjektpartnere under oppstartsmøtet i Stavanger, april 2018. Foto: Lidunn M. Boge, Nofima

 

Fortsatt glade prosjektpartnere på møte på Ås i mars 2019. Foto: Wilhelm Solheim/Nofima

Les mer om:

Relatert innhold

  • Filer og lenker