Her behandles jus med høyt trykk. Høytrykksprosessering er blant teknologiene som skal under lupa i iNOBox-prosjektet.
Her behandles jus med høyt trykk. Høytrykksprosessering er blant teknologiene som skal under lupa i iNOBox-prosjektet. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen © Nofima

iNOBox

A Technology- and Market-driven Innovation e-Toolbox towards a Sustainable, Competitive and Science-based Agri-Food Industry in Norway

 Markedsforskning    Mat og helse    Prosessteknologi    Sensorikk, forbruker og innovasjon  

Hovedmålet med iNOBox er å skape en effektiv, lønnsom og bærekraftig matproduksjon som sikrer trygg og næringsrik mat av høy kvalitet.

Tidspunkt:1. april 2018 – 31. mars 2022
Finansiering: Norges forskningsråd
Samarbeid:Nofima (NO), Veterinærinstituttet (NO), Østfoldforskning (NO), University of Liverpool (UK), Campden BRI (Chipping Campden) Limited (UK), Universidad de Zaragoza (ES), TNO (NL), BAMA Gruppen AS (NO), Den Stolte Hane AS (NO), Findus Norge AS (NO), Fjordkjøkken AS (NO), Fjordland AS (NO), HOFF AS (NO), MatBørsen AS (NO), Advanced Microwave Technologies Ltd (UK), Elea Gmbh (DE), Hiperbaric SA (ES/US), UV Technology Ltd (UK)
Kontaktperson
Portrettbilde av Tone Mari Rode
Tone Mari Rode

Forsker
Tlf.: +47 907 27 253
tone.mari.rode@nofima.no

Bionær-prosjekt

Norges forskningsråd bevilget 30 millioner kr til iNOBox over forskningsprogrammet Bionær (Bærekraftig verdiskaping i mat- og biobaserte næringer).

Målsetting

Hovedmålet til iNOBox er mer effektiv, lønnsom og bærekraftig matprosessering i norsk matindustri, og å sikre trygge og næringsrike matvarer av høy kvalitet. Dette gjør vi gjennom samarbeid med viktige aktører i matindustri og marked. Gjennom tverrfaglig forskning i samarbeid med norsk matindustri vil prosjektet øke kunnskapen om bruk av de innovative teknologiene:

 • Høytrykk
 • Kald plasma
 • Pulserende elektriske felt
 • Ultralyd
 • UV-lys
 • Mikrobølger

Helseeffekter

Matsikkerhet står høyt på den sosialpolitiske dagsorden. Innovative prosessteknologier kan bidra til å dekke etterspørselen etter bærekraftige, sunne og rimelige matvarer for en voksende og aldrende befolkning.

De nye teknologiene vil sørge for tryggere og sunnere matvarer som vil bedre folkehelsa gjennom reduserte forekomster av matallergi og diettrelaterte sykdommer, og mindre tilbakekalling av matvarer og tilhørende helserelaterte og sosiale kostnader.

Økonomisk, sosialt og miljømessig gunstig

Siden mat laget med disse teknologiene får lengre holdbarhet, vil forbrukerne kaste mindre mat og dermed spare penger – hele 438 millioner kroner årlig for hver ekstra holdbarhetsdag.

iNOBox vil også gjøre det mulig for matindustrien å redusere energiforbruket med 1.5-5 %, redusere klimagassutslipp med 0.1 % på nasjonalt nivå, og skape flere arbeidsplasser i desentraliserte områder.

Øke kunnskapen

For å sikre at de nyskapende prosessene tas i bruk på en vellykket måte, må matprodusentene være klar over fordelene med dem, og hvordan de kan kommunisere dette til forbrukerne. De må også kjenne til egnetheten til forskjellige produkter og bruksområder, regelverk og vitenskapelige og tekniske aspekter.

iNOBox har som mål å utvikle et nettbasert verktøy for å hjelpe matindustrien å ta gode beslutninger om prosessinnovasjon, unngå flaskehalser i markedet og sikre at nyskapende produkter når forbrukerne. Nett-verktøyet vil bygges på prosjektresultatene og eksterne datakilder, og skal sørge for at kunnskapen fra prosjektet deles på en effektiv og enkel måte.

iNOBox ledes av Nofima, og utføres i samarbeid med internasjonale forsknings- og industripartnere. Prosjektet vil også gi opplæringsmuligheter til unge forskere  gjennom to PhD og to Postdoc-stillinger.

Fremdrift og foreløpige resultater

 • Tilbakemelding på spørreskjema for online bransje som innspill for utforming av teknologiske løsninger.
 • Metode for kjemisk analyse av PAW satt opp. Effekt av vanntemperatur og sammensetning på PAW vurdert. Design for en storskala PAW-reaktor klar. PAW-forsøk på ferske råvarer kjøres på Nofima med UniLiv sin småskala-reaktor.
 • Litteraturgjennomgang om UV-C-behandling av kjøttprodukter, og UV-C-overføring og migrasjonstesting på kjøttemballasjematerialer avsluttet. UV-C-dekontamineringsforsøk på kjøtt (overflatebehandling av storfekjøtt og skinnfri kylling) pågår (inokuleringsmetode og for å optimalisere UV-C-dosering)
 • Studie på høytrykk og mikrobølger (inkl. modifisert atmosfære-emballasje og CO2-metting) for konservering av stekt kylling. Kyllingprøver klare for videre analyser. Forsøk med egg er i gang.
 • PEF-kammer og prototype på ultralydanlegg bygget opp. Studie på PEF og ultralyd for tørking, frysing, og tining av kjøtt avsluttet. Kjøtt- og eggeprøver klare for analyse. 1 MSc-rapport og 2 BSc-rapporter i 2019.
 • Litteraturgjennomgang, metodeutvikling og konseptnotat på kombinert høytrykk og ultralyd for yoghurtproduksjon klar. 2 MSc-studenter (UiS & NTNU) i 2019-2020.
 • Litteraturgjennomgang og ekstraksjonsforsøk for metabolomikk på kyllingprøver. Målrettet analyse av kyllingprøver og egg i 4. kvartal 2019.
 • In vitro og tørt (peptidstørrelse) proteinfordøyelighetsanalyse av kyllingprøver. Prøver for analyse av biotilgjengeligheten til bioaktive peptider og proteinfordøyelighet av kylling og egg skal bestemmes i 4. kvartal 2019.
 • Miljømessig og sosial livsløpsanalyse er harmonisert (E-LCA og S-LCA).
 • Forbrukerundersøkelse og design av beslutningsstøtteverktøyet for markedskommunikasjon basert på litteraturgjennomgang og tilbakemelding fra de andre forskerne. Undersøkelse utført av YouGov (anbud) etter avtale om GDPR og datastyring, og løpende analyse av hele datasettet (1200 norske forbrukere).
 • Intervju med 10 selskaper om virkningen av EU sitt nye regelverk på åpenhet og innovasjon i matvarebransjen. Workshop med 35 deltagere i mars 2019 resulterte i bedre forståelse av teknologisamarbeid og 80 ideer for fremtidig implementering.
 • Regelmessige oppdateringer på nettsted og i sosiale medier, 2 halvårlige nyhetsbrev og oppdatert formidlingsplan. Kontrakt med Bouvet om nettverktøyutvikling (anbud), arbeidsmøte og intervjuer i mars 2019, brukertestet navigasjonsskisser, grafiske skisser og programmering i 4. kvartal 2019.
 • Ansatte i prosjektet: forsker i postdoktor Tem Thi Dang ved Nofima, PhD-student Stephane Simon ved University of Liverpool/Nofima, PhD-student Leire Astrain ved Universidad de Zaragoza, Oscar Rangel Huerta ved Veterinærinstituttet.
 • Forskningsopphold ved Elea/Tyskland, TUMSAT/Japan

Konsortiepartnerne har presentert iNOBox-prosjektet til tverrfaglige målgrupper, inkludert sluttbrukerne.

Fortsatt glade prosjektpartnere på møte på Ås i mars 2019. Foto: Wilhelm Solheim/Nofima

Les mer om:

Relatert innhold

 • Filer og lenker