Vi undersøker ulike sider ved seks nyskapende teknologier for matprosessering, og gjør dokumentasjonen tilgjengelig på nett – alt for å bidra til tryggere, sunnere og mer bærekraftig matproduksjon.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2018

Slutt

30. sep 2022

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Nofima (NO), Veterinærinstituttet (NO), Østfoldforskning (NO), University of Liverpool (UK), Campden BRI (Chipping Campden) Limited (UK), Universidad de Zaragoza (ES), TNO (NL), BAMA Gruppen AS (NO), Den Stolte Hane AS (NO), Findus Norge AS (NO), Fjordkjøkken AS (NO), Fjordland AS (NO), HOFF AS (NO), MatBørsen AS (NO), Advanced Microwave Technologies Ltd (UK), Elea Gmbh (DE), Hiperbaric SA (ES/US), UV Technology Ltd (UK)

Ny prosessering på nett

Kunnskap og dokumentasjon om effekten av seks teknologier for matprosessering er samlet på ett sted.

Velkommen innom!

https://innovativefoodprocessing.no

Målsetting

Hovedmålet til forskningsprosjektet iNOBox har vært å bidra til en mer effektiv, lønnsom og bærekraftig matprosessering i norsk matindustri, og å sikre trygge og næringsrike matvarer av høy kvalitet. Derfor er prosjektet gjennomført i et samarbeid med viktige aktører i matindustri og marked.

Gjennom tverrfaglig forskning i samarbeid med norsk matindustri vil prosjektet øke kunnskapen om bruk av de innovative teknologiene:

 • Høytrykk (HP)
 • Kald plasma (PAW)
 • Pulserende elektriske felt (PEF)
 • Ultralyd (US)
 • Ultrafiolett lys (UV)
 • Mikrobølger (MW)

Helseeffekter

Matsikkerhet står høyt på den sosialpolitiske dagsorden. Innovative prosessteknologier kan bidra til å dekke etterspørselen etter bærekraftige, sunne og rimelige matvarer for en voksende og aldrende befolkning. De nye teknologiene vil kunne sørge for tryggere og sunnere matvarer som vil bedre folkehelsa gjennom reduserte forekomster av matallergi og diettrelaterte sykdommer, og mindre tilbakekalling av matvarer og tilhørende helserelaterte og sosiale kostnader.

Økonomisk, sosialt og miljømessig gunstig

Siden mat laget med disse teknologiene får lengre holdbarhet, vil forbrukerne kaste mindre mat og dermed spare penger – hele 438 millioner kroner årlig for hver ekstra holdbarhetsdag. Prosjektets ambisjon har vært å gjøre det mulig for matindustrien å redusere energiforbruket med 1.5-5 %, redusere klimagassutslipp med 0.1 % på nasjonalt nivå, og skape flere arbeidsplasser i desentraliserte områder.

Øke kunnskap om nye prosesseringsteknologier

For å sikre at de nyskapende prosessene tas i bruk på en vellykket måte, må matprodusentene være klar over fordelene med dem, og hvordan de kan kommunisere dette til forbrukerne. De må også kjenne til egnetheten til forskjellige produkter og bruksområder, regelverk og vitenskapelige og tekniske aspekter.

Målet med prosjektet har vært å utvikle et nettbasert verktøy for å hjelpe matindustrien å ta gode beslutninger om prosessinnovasjon, unngå flaskehalser i markedet og sikre at nyskapende produkter når forbrukerne. Nett-verktøyet ble bygget på prosjektresultatene og eksterne datakilder, og gjør kunnskapen fra prosjektet lett tilgjengelig for alle. Verktøyet er lansert i form av et nettsted som finnes på norsk og engelsk her: https://innovativefoodprocessing.no.

iNOBox-prosjektet er ledet av Nofima, og utføres i samarbeid med internasjonale forsknings- og industripartnere. Prosjektet ga også opplæringsmuligheter til unge forskere  gjennom to PhD- og to Postdoktor-stillinger.

Siste prosjektmøte ble arrangert i Stavanger13-14. juni 2022. Her er noen av deltakerne. Foto: Wilhelm Solheim/Nofima

Noe av det vi har gjort:

 • Årlige konsortiemøter og jevnlige ledelseskomitemøter og konsortiumssamtaler organisert og gjennomført.
 • Metode for kjemisk analyse av PAW satt opp. Effekt av vanntemperatur og sammensetning på PAW vurdert. Design for en storskala PAW-reaktor klar. PAW-forsøk på spinat kjørt hos Nofima med UniLiv sin småskala-reaktor.
 • Mikrobielle challenge-forsøk utført på emballert svinekjøtt, oksekjøtt og kylling. Bakteriene i kjøttet, Salmonella og E.coli (kylling) og Salmonella, Listeria og Staphylococcus (svinekjøtt) ble eksponert for UV-C.
 • Eggmasse tilsatt grønn te-ekstrakt (2 typer) utsatt for høyt trykk (HP). Eggene har blitt karakterisert for funksjonelle, mikrobielle og strukturelle egenskaper. Studie på høytrykk og mikrobølger (inkl. modifisert atmosfære-emballasje og CO2-metting) for konservering av stekt kylling.
 • Eksperimenter med tubulær MW, HP, PEF og tradisjonell varmebehandling for pasteurisering av melk er utført. Homogenisering ble utført med ultralyd.
 • Undersøkt ultralyd-assistert frysing på kjøttkvalitet. Eksperimenter for å teste potensialet for PEF (ohmsk oppvarming) til å blanche grønnsaker før frysing/tørking. PEF-kammer og prototype på ultralydanlegg bygget opp. Studie på PEF og ultralyd for tørking, frysing, og tining av kjøtt.
 • Prosess- og produktkarakterisering av ‘smart yoghurt’, produsert med melk med en kombinasjon av CO2, HPP og US.
 • Kyllingprøver analysert med MS metabolomics for å studere metabolittprofiler forårsaket av forskjellige prosesseringsteknologier og lagringsperiode.
 • Eggemasse produsert med US og PEF, varme er analysert med serum fra pasienter med eggallergi.
 • In vitro fordøyelsesstudier på bearbeidede kyllingfileter; ingen effekt av HP, MW, US og PEF-behandling på proteinfordøyeligheten, men PEF med varme forårsaket økt peroksidering under fordøyelsen.
 • En livsløpsanalyse for kyllingproduksjon og slakting er utført. Indikator for næringstetthet og overførbarhet av metoden til allergener er vurdert.
 • Støtteverktøy for markedsføringskommunikasjon er fullført, og tilbakemelding er gitt av iNOBox-partnere. Produktkonsept er avsluttet.
 • Data og informasjon fra EUs nye matdatabase og patentdatabase er analysert.
 • Intervju med 10 selskaper om virkningen av EU sitt nye regelverk på åpenhet og innovasjon i matvarebransjen.
 • Nettutviklingsprosess med brukerundersøkelse, design, arkitektur og innholdsproduksjon fullført. Nyheter oppdatert og presentert på nettstedet inobox.no og i flere medier og partnerkanaler. Nyhetsbrev sendt ut hvert halvår til abonnenter.
 • Forskningsopphold av PhD-student fra Universitetet i Zaragoza til Nofima ble gjennomført høsten 2021.

Se animasjonsfilmer fra prosjektet

Formidling og publikasjoner

Konsortiepartnerne har presentert iNOBox-prosjektet og resultater til tverrfaglige målgrupper, inkludert sluttbrukerne.

Publikasjoner i Cristin – Current Research Information System in Norway.

Under finner du vitenskapelige publikasjoner med forfattere fra Nofima:  

Publikasjoner