Gå til hovedinnhold

Vi undersøker ulike sider ved seks nyskapende teknologier for matprosessering, og gjør dokumentasjonen tilgjengelig på nett – alt for å bidra til tryggere, sunnere og mer bærekraftig matproduksjon.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. apr 2018

Slutt

30. sep 2022

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Nofima (NO), Veterinærinstituttet (NO), Østfoldforskning (NO), University of Liverpool (UK), Campden BRI (Chipping Campden) Limited (UK), Universidad de Zaragoza (ES), TNO (NL), BAMA Gruppen AS (NO), Den Stolte Hane AS (NO), Findus Norge AS (NO), Fjordkjøkken AS (NO), Fjordland AS (NO), HOFF AS (NO), MatBørsen AS (NO), Advanced Microwave Technologies Ltd (UK), Elea Gmbh (DE), Hiperbaric SA (ES/US), UV Technology Ltd (UK)

Nettbasert verktøy lansert

14. juni 2022 ble det nettbaserte verktøyet som er utviklet i iNOBox-prosjektet, lansert.

Velkommen innom!

https://innovativefoodprocessing.no

Se animasjonsfilmer fra prosjektet

Målsetting

Hovedmålet til iNOBox er mer effektiv, lønnsom og bærekraftig matprosessering i norsk matindustri, og å sikre trygge og næringsrike matvarer av høy kvalitet. Dette gjør vi gjennom samarbeid med viktige aktører i matindustri og marked.

Gjennom tverrfaglig forskning i samarbeid med norsk matindustri vil prosjektet øke kunnskapen om bruk av de innovative teknologiene:

 • Høytrykk (HP)
 • Kald plasma (PAW)
 • Pulserende elektriske felt (PEF)
 • Ultralyd (US)
 • Ultrafiolett lys (UV)
 • Mikrobølger (MW)

Helseeffekter

Matsikkerhet står høyt på den sosialpolitiske dagsorden. Innovative prosessteknologier kan bidra til å dekke etterspørselen etter bærekraftige, sunne og rimelige matvarer for en voksende og aldrende befolkning. De nye teknologiene vil sørge for tryggere og sunnere matvarer som vil bedre folkehelsa gjennom reduserte forekomster av matallergi og diettrelaterte sykdommer, og mindre tilbakekalling av matvarer og tilhørende helserelaterte og sosiale kostnader.

Økonomisk, sosialt og miljømessig gunstig

Siden mat laget med disse teknologiene får lengre holdbarhet, vil forbrukerne kaste mindre mat og dermed spare penger – hele 438 millioner kroner årlig for hver ekstra holdbarhetsdag. iNOBox vil også gjøre det mulig for matindustrien å redusere energiforbruket med 1.5-5 %, redusere klimagassutslipp med 0.1 % på nasjonalt nivå, og skape flere arbeidsplasser i desentraliserte områder.

Øke kunnskapen

For å sikre at de nyskapende prosessene tas i bruk på en vellykket måte, må matprodusentene være klar over fordelene med dem, og hvordan de kan kommunisere dette til forbrukerne. De må også kjenne til egnetheten til forskjellige produkter og bruksområder, regelverk og vitenskapelige og tekniske aspekter.

iNOBox utvikler et nettbasert verktøy for å hjelpe matindustrien å ta gode beslutninger om prosessinnovasjon, unngå flaskehalser i markedet og sikre at nyskapende produkter når forbrukerne. Nett-verktøyet vil bygges på prosjektresultatene og eksterne datakilder, og skal sørge for at kunnskapen fra prosjektet deles på en effektiv og enkel måte.

iNOBox ledes av Nofima, og utføres i samarbeid med internasjonale forsknings- og industripartnere. Prosjektet vil også gi opplæringsmuligheter til unge forskere  gjennom to PhD og to Postdoc-stillinger.

Siste prosjektmøter i iNOBox-prosjektet ble arrangert i Stavanger13-14. juni 2022. Foto: Wilhelm Solheim/Nofima

Framdrift og resultater

 • Årlige konsortiemøter og jevnlige ledelseskomitemøter og konsortiumssamtaler organisert og gjennomført.
 • Metode for kjemisk analyse av PAW satt opp. Effekt av vanntemperatur og sammensetning på PAW vurdert. Design for en storskala PAW-reaktor klar. PAW-forsøk på spinat kjørt hos Nofima med UniLiv sin småskala-reaktor.
 • Mikrobielle challenge-forsøk utført på emballert svinekjøtt, oksekjøtt og kylling. Bakteriene i kjøttet, Salmonella og E.coli (kylling) og Salmonella, Listeria og Staphylococcus (svinekjøtt) ble eksponert for UV-C.
 • Eggmasse tilsatt grønt teekstrakt (2 typer) utsatt for høyt trykk (HP). Eggene har blitt karakterisert for funksjonelle, mikrobielle og strukturelle egenskaper. Studie på høytrykk og mikrobølger (inkl. modifisert atmosfære-emballasje og CO2-metting) for konservering av stekt kylling.
 • Eksperimenter med tubulær MW, HP, PEF og tradisjonell varmebehandling for pasteurisering av melk er utført. Homogenisering ble utført med ultralyd.
 • Undersøkt ultralyd-assistert frysing på kjøttkvalitet. Eksperimenter for å testepotensialet for PEF (ohmsk oppvarming) for å blanche grønnsaker før frysing/tørking. PEF-kammer og prototype på ultralydanlegg bygget opp. Studie på PEF og ultralyd for tørking, frysing, og tining av kjøtt avsluttet.
 • Prosess- og produktkarakterisering av ‘smart yoghurt’, produsert med melk kombinert med CO2, HPP og US.
 • Kyllingprøver analysert av MS metabolomics for å studere metabolittprofiler forårsaket av forskjellige prosesseringsteknologier og lagringsperiode.
 • Eggmasse produsert med US og PEF, varme er analysert med serum fra pasienter med eggallergi, og databehandling er startet.
 • In vitro fordøyelsesstudier på bearbeidede kyllingfileter; ingen effekt av HP, MW, US og PEF-behandling på proteinfordøyeligheten, men PEF m/varme forårsaket økt peroksidering underfordøyelsen. Lignende eksperimenter med egg vil bli fulgt opp av tarmgjæringsstudier.
 • En livsløpsanalyse for kyllingproduksjon og slakting er utført. Indikator for næringstetthet og overførbarhet av metoden til allergener er vurdert.
 • Støtteverktøyet for markedsføringskommunikasjon er fullført, og tilbakemelding er gitt av iNOBox-partnere. Produktkonsept er avsluttet.
 • Data og informasjon fra EUs nye matdatabase og patentdatabase er analysert. Innovasjonsmuligheter blant utvalgte nye matvaregrupper er løpende oppgaver.
 • Intervju med 10 selskaper om virkningen av EU sitt nye regelverk på åpenhet og innovasjon i matvarebransjen.
 • Nettutviklingsprosess og godkjenningstesting fullført. Innholdsproduksjon pågår. Maler utviklet. Nyheter oppdatert og presentert på nettstedet inobox.no og i flere medier og partnerkanaler. Nyhetsbrev sendt ut hvert halvår til abonnenter.
 • Forskningsopphold av PhD-student fra Universitetet i Zaragoza til Nofima ble gjennomført høsten 2021.

Verdt å vite

Formidling og publikasjoner

Konsortiepartnerne har presentert iNOBox-prosjektet og resultater til tverrfaglige målgrupper, inkludert sluttbrukerne.

Publikasjoner i Cristin – Current Research Information System in Norway.

Under finner du vitenskapelige publikasjoner med forfattere fra Nofima: