SeaMarks målsetting er å skalere opp dyrking og høsting av tang og tare og landbasert integrert multi-trofisk akvakultur (IMTA) samt å utvikle nye prosseringsmetoder basert på fermentering og biotransformasjon som resulterer i tolv innovative tang- og tareprodukter.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jul 2022

Slutt

30. jun 2026

Finansiert av

Horisont Europa (EU)

Samarbeid

25 partnere fra europeisk industri og forskning, koordinert av Ocean Rainforest på Færøyene.

Innholdsoversikt

  Oppdateringer

  Bilde av prosjektdeltakerne under oppstartsmøtet på Færøyene. Foto: Ocean Rainforest

  Januar 2023: Egne nettsider

  SeaMark har fått egne nettsider. Besøk nettsidene https://seamark.eu

  September 2022: Kickoff for prosjektet

  I september møttes over 50 aktører i den europeiske tangindustrien i Tórshavn, Færøyene for å offisielt sparke i gang det Horisont Europa-finansierte prosjektet SeaMark.

  I løpet av fire år skal partnerne levere 12 tangbaserte produkter for kommersiell utnyttelse. Konsortiet vil plassere tangindustri i sentrum av en ny sirkulær biobasert økonomi, og overbevise tangskeptikerne med de unike egenskapene som tang har.

  Bakgrunn

  Makroalger er en verdifull og underutnyttet ressurs som har stort potensial for å kunne anvendes i en rekke markeder.

  Dyrking av makroalger er en naturlig løsning som kan bidra i kampen mot klimaendringene.

  Den europeiske makroalgeindustrien er fortsatt i startgropen, og må oppnå betydelig vekst for å kunne bli kommersielt levedyktig.

  SeaMark vil benytte seg av nye banebrytende genteknologier for selektiv avl av makroalger for å øke mengden biomasse som produseres.

  Mål

  SeaMark tar sikte på å oppskalere arbeidet med sirkulær dyrking av makroalger i sjø og systemer for landbasert integrert havbruk (IMTA), samt å utvikle nye prosesseringsmetoder som involverer fermentering og biotransformasjon for å produsere 12 innovative makroalgebaserte produkter.

  Hele verdikjeden skal analyseres med tanke på teknologisk-økonomisk gjennomførbarhet og samfunnsøkonomisk effekt.

  SeaMark skal også identifisere og kvantifisere økosystemtjenestene forbundet med dyrking av makroalger, som en del av en strategisk utviklingsplan for oppskalering av makroalgeproduksjonen og kartlegging av kapasiteten for makroalgedyrking i Europa.

  På grunn av behovet for å utvikle mer robuste næringsmiddelsystemer og redusere avhengigheten av fossilbaserte produkter, er det nødvendig å utvikle den blå bioøkonomien gjennom produktutvikling og dyrking av makroalger.

  Ved å utvikle denne næringen vil SeaMark bidra i arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål (3, 8, 9, 12, 13 og 14), samtidig som det har en positiv innvirkning på mennesker og miljøet.

  Dette gjør vi

  Hovedområdene for forskning og innovasjon i SeaMark er:

  • Selektiv avl
  • Dyrking, høsting og preprosessering
  • Bioraffinering av bioaktive stoffer, fibre og biomaterialer
  • Helsefremmende effekter fra fermenterte makroalger
  • Felles utvinning av råvarer og spesialingredienser
  • Utvikling av nye bruksmåter for produkter
  • Markedsstrategier for produkter
  • Tekno-økonomiske og samfunnsøkonomiske vurderinger
  • Økosystemtjenester og livssyklusvurderinger
  • Oppsøkende virksomhet, opplæring og strategisk utvikling

  Nofima er ansvarlig for å utvikle markedsstrategier for makroalgeproduktene som utvikles i forbindelse med prosjektet, og bidrar også til arbeidet med dyrking, høsting og preprossessering samt vurdering av de teknologisk-økonomiske og samfunnsøkonomiske aspektene.

  Oppdateringer fra prosjektet (SeaMark.eu)

  RSS-feil: WP HTTP Error: cURL error 28: Operation timed out after 10000 milliseconds with 0 bytes received

  Verdt å vite