Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-700-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Heide, Morten; Voldnes, Gøril

Serier : Nofima rapportserie 37/2021

År : 2021

Forskningsområder

Konservering

Markedsstudier

Forbrukerinnsikt

Bærekraft

Samfunnspåvirkning

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I 2020 ble over 200 000 tonn med laks eksportert med fly fra Norge. Når laks fraktes med fly, utgjør distribusjonen majoriteten av klimautslippet i hele laksens livssyklus. For å gjøre laks mer miljømessig bærekraftig bør man vurdere hvilke metoder man kan anvende for å redusere miljøbelastningen under distribusjon. Målsettingen med dette prosjektet var å få kunnskap om hvordan en aktør i et større flyfraktmarked for norsk laks oppfattet mulighetene for en overgang fra fersk flyfraktet laks, til tint laks som fraktes fryst på båt til markedet. Japan ble valgt ettersom dette er det største markedet for flyfraktet laks fra Norge i volum, samt at Japan er enkeltmarkedet med høyest totalt CO2-utslipp fra flyfrakt. Resultatene viser at det finnes både utfordringer og muligheter for å erstatte fersk med tint laks i Japan. Høy preferanse for fersk laks, lite fokus på CO2-avtrykk blant forbrukere og lavere betalingsvilje for tint versus fersk ble nevnt som barrierer. Erfaring med å spise tint fisk (f.eks. tunfisk), mindre matsvinn for fryst og tint laks, samt bedre fryse- og tineteknologi utgjør muligheter. Den japanske aktøren mente det vil være vanskelig å erstatte all fersk laks med tint laks, men at det burde være mulig å erstatte noe om pris og kvalitet var tilfredsstillende.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen