Vitenskapelig artikkel

The influence of labelling on consumers' evaluations of fresh and thawed cod fillets in England

Altintzoglou, Themistoklis; Nøstvold, Bjørg Helen; Carlehøg, Mats; Heide, Morten; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: British Food Journal, vol. 114, p. 1558–1570–13, 2012

Utgiver: Emerald Group Publishing Limited

Utgave: 10-11

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0007-070X
Elektronisk: 1758-4108

Open Access: none

Lenker:
DOI