Nofima rapportserie

Plan for markedsrettet FoU-arbeid i Afrika. Forprosjekt

Sogn-Grundvåg, Geir; Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 47/2013

Antall sider: 22

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-140-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Mange land på det afrikanske kontinentet er i sterk økonomisk vekst. Den økonomiske utviklingen har økt etterspørselen etter norsk sjømat. Norske bedrifter eksporterte sjømat til Afrika for mer enn NOK 1,25 milliarder i fjor. Det finnes imidlertid lite forskningsbasert kunnskap med direkte relevans for norske bedrifter. Med utgangspunkt i samtaler med 16 norske produsenter/eksportører til det afrikanske markedet samt gjennomgang av norsk sjømateksport til Afrika, presenteres en plan for markedsrettet FoU-arbeid i Afrika gjennom ni ulike forskningstema. Forfatterne anbefaler at prosjekter på 1) Laks til Sør-Afrika og 2) Klippfisk til Angola igangsettes umiddelbart. Det anbefales også at et prosjekt med fokus på makrell til Afrika etableres i 2014.