Publisert 2010

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-779-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten

Serier : Nofima rapportserie 20/2010

År : 2010

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten er en kartlegging av markedsforskning knyttet til sjømat i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika. Hensikten er å få oversikt over hvilke organisasjoner som gjør hva knyttet til dette temaet. Kartleggingen viser at om lag 10 institutter/organisasjoner i større eller mindre grad driver markedsforskning relatert til sjømat i Norge. I Europa har fem universiteter avdelinger som gjennomføre markedsforskning på sjømat, EU har gjennomført prosjektet SEAFOODplus og de nordiske landene har et program MARIFUNC under arbeid. Hovedsakelig har 1-2 forskere sjømat som spesielt fagfelt ved disse universitetene/instituttene. I Nord-Amerika har vi kun fått informasjon fra University of Rhode Island. Det har vært hensiktsmessig å dele markedsforskningen inn i seks hovedtemaer: 1. Forbrukerforskning 2. Markedsstrategi/organisasjon 3. Industriell kjøpsatferd 4. Etterspørselsanalyser 5. Markedsintegrasjon og markedsmakt 6. Hedoniske modeller, miljømerking og markedsmodeller Det gis et sammendrag av forskningen innen disse temaene. Det må bemerkes at kartleggingen delvis er avhengig av tilbakemeldinger fra kontaktpersoner ved de ulike instituttene, noe som kan bidra til at ikke alle relevante forskningsbidrag er tatt med i oversikten.

Kontaktpersoner: