Fagartikkel

Egypt - et robust sildemarked

Egeness, Finn-Arne; Heide, Morten

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 18–20, 2013

Utgave: 1

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none

I år med lave kvoter og høye priser reduseres gjerne eksporten av norsk sild til mange marked. På tross av økte priser har silda oppretthold sin posisjon i det egyptiske markedet som har begrenset kjøpekraft. Denne artikkelen ser på mulige forklaringer på denne utviklingen og diskuterer
framtidige muligheter og utfordringer for norsk sild i Egypt.