Hvilke muligheter og utfordringer gir netthandel norske sjømatbedrifter, og hvilke krav stilles til produktene som selges via netthandel? Det var utgangspunktet for dette prosjektet.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. jan 2019

Slutt

31. des 2021

Finansiert av

Nofima

Bakgrunn

Dagligvarehandel på internett er beregnet å utgjøre 20 % av totalmarkedet i 2025, noe som tilsvarer 100 milliarder dollar.

I enkelte eksportmarkeder for norsk sjømat er netthandel av dagligvarer blitt svært utbredt. I Sør-Korea handles det mest dagligvarer på nett, med 19,7% av den totale dagligvarehandelen. I Japan og Storbritannia handles i dag 7,5 % av dagligvarer over internett, mens i Kina er tallet 6,2 % (tall per 2019).

Med denne utviklingen er det grunn til å tro at digitale løsninger kan gi norsk sjømatindustri nye muligheter for å selge produktene sine både i eksisterende og nye markeder. Det er derfor viktig å utforske hvilke prosesser som ligger bak netthandel med tanke på logistikk, regelverk, krav til kvalitet, emballasje, forbrukeratferd, og markedsadgang. Vi ønsket også å undersøke om nye distribusjonsmuligheter via netthandel kan lede til økt foredling og verdiskaping i Norge.

I prosjektet belyste vi muligheter og utfordringer med netthandel både fra tilbuds- og etterspørselssiden.

Publikasjoner

Seminar om netthandel

16. februar 2022 arrangerte Nofima et seminar om netthandel av sjømat hvor vi presenterte resultater og muligheter.

Her kan du se hele seminaret i opptak.