Gå til hovedinnhold

Hvilke muligheter og utfordringer gir netthandel norske sjømatbedrifter, og hvilke krav stilles til produktene som selges via netthandel?

Sist oppdatert

Read in English

Dagligvarehandel på internett er beregnet å utgjøre 20 % av totalmarkedet i 2025, noe som tilsvarer 100 milliarder dollar.

I enkelte eksportmarkeder for norsk sjømat er netthandel av dagligvarer blitt svært utbredt. I Sør-Korea handles det mest dagligvarer på nett, med 19,7% av den totale dagligvarehandelen. I Japan og Storbritannia handles i dag 7,5 % av dagligvarer over internett, mens i Kina er tallet 6,2 %.

Med denne utviklingen er det grunn til å tro at digitale løsninger kan gi norsk sjømatindustri nye muligheter for å selge produktene sine både i eksisterende og nye markeder. Det er derfor viktig å utforske hvilke prosesser som ligger bak netthandel med tanke på logistikk, regelverk, krav til kvalitet, emballasje, forbrukeratferd, og markedsadgang. Vi vil også undersøke om nye distribusjonsmuligheter via netthandel kan lede til økt foredling og verdiskaping i Norge.

I prosjektet belyser vi muligheter og utfordringer med netthandel både fra tilbuds- og etterspørselssiden.

Nofimas egne satsinger

Nofima satser egne midler for å øke kompetansen på næringsnyttige, relevante og nyskapende områder og styrke vår posisjon blant ledende anvendte forskningsmiljøer.

Fyrtårn

I Nofimas fyrtårn utvikler vi forskning i verdensklasse for å tilby næringene spisskompetanse. 

Strategiske satsinger

Nofimas strategiske satsinger øker kompetansen vår på en rekke næringsnyttige områder.