Nofima-forskere undersøker hvilke muligheter netthandel kan gi sjømatnæringen.
Nofima-forskere undersøker hvilke muligheter netthandel kan gi sjømatnæringen. Foto: Adobe Stock

Netthandel av sjømat

Muligheter og utfordringer for norske sjømatbedrifter

 Markedsforskning    Næringsøkonomi    Prosessteknologi    Sjømatindustri  

Hvilke muligheter og utfordringer gir netthandel norske sjømatbedrifter, og hvilke krav stilles til produktene som selges via netthandel?

Tidspunkt:1. januar 2019 – 31. desember 2021
Finansiering: Nofima
Kontaktperson
Portrettbilde av Ingelinn Eskildsen Pleym

Dagligvarehandel på internett er beregnet å utgjøre 20 % av totalmarkedet i 2025, noe som tilsvarer 100 milliarder dollar.

I enkelte eksportmarkeder for norsk sjømat er netthandel av dagligvarer blitt svært utbredt. I Sør-Korea handles det mest dagligvarer på nett, med 19,7% av den totale dagligvarehandelen. I Japan og Storbritannia handles i dag 7,5 % av dagligvarer over internett, mens i Kina er tallet 6,2 %.

Med denne utviklingen er det grunn for å tro at digitale løsninger kan gi norsk sjømatindustri nye muligheter for å selge produktene sine både i eksisterende og nye markeder. Det er derfor viktig å utforske hvilke prosesser som ligger bak netthandel med tanke på logistikk, regelverk, krav til kvalitet, emballasje, forbrukeratferd, og markedsadgang. Vi vil også undersøke om nye distribusjonsmuligheter via netthandel kan lede til økt foredling og verdiskaping i Norge.

I prosjektet belyser vi muligheter og utfordringer med netthandel både fra tilbuds- og etterspørselssiden.

Les mer om:

Relatert innhold