Nofima rapportserie

Klippfisk – en samling populærvitenskapelige artikler

Østli, Jens; Heide, Morten; Reiertsen, Merit; Nøstvold, Bjørg Helen; Bjørkevoll, Ingebrigt

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 19/2007

Antall sider: 56

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-625-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Fiskeriforskning har i lengre tid drevet markedsforskning med utgangspunkt i klippfisk og Portugal. I denne rapporten har vi samlet de populærvitenskapelige artiklene som oppsummerer mange av de resultatene forskningen har gitt. Dette er artikler som tidligere er publisert i bransjetidskrifter. Vi håper denne artikkelsamling er en måte å ytterligere bidra til at forskningsresultatene spres til interesserte næringsaktører.

Som den observante leser vil se, er alle bidragene (bortsett fra 3) kopier av artiklene slik de faktisk har stått på trykk. To av artiklene er ikke utgitt når denne rapporten avsluttes. Den siste har ved en inkurie aldri kommet på trykk.