Nofima rapportserie

Markedet for marine restråstoff for anvendelse innen mat og jordbruk reker(Pandalus boralis), blåskjell (Mytilus edulis) og taskekrabbe (Cancer pagurus)

Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Dragøy, Ragnhild

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 32/2020

Antall sider: 9

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-649-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten omhandler markedet for marine ingredienser fra kaldtvannsreke (Pandalus boralis), blåskjell (Mytilus edulis) og taskekrabbe (Cancer pagurus). Nærmere bestemt fokuserer denne rapporten på markedet for kitin og dets derivater, astaxantin, bioaktive peptider og kalsiumkarbonat. De mulige markedsanvendelsene som dekkes er matvarer (kosttilskudd, matkonservering og antimikrobiell emballasje) og landbruk (naturlige stimulanter for plantehelse). Rapporten gir også noen priseksempler.