Gå til hovedinnhold

Målet med prosjektet er å bidra med nødvendig kunnskap for en bærekraftig utnyttelse av oppdrettet rognkjeks.

Sist oppdatert

Read in English

Start

01. apr 2020

Slutt

01. apr 2023

Finansiert av

Norges forskningsråd

Samarbeid

Akvaplan-niva, Nha Trang University, Lerøy Aurora AS, Ryfylke Rensefisk AS, Nordøy Sea AS

Millioner av rognkjeks blir oppdrettet hvert år for å bidra i bekjempelsen av lus i norsk lakseindustri. Rognkjeks slutter imidlertid å spise lus når den blir kjønnsmoden. Det er da viktig å finne alternativ bruk av denne verdifulle ressursen slik at den kan bli utnyttet på best mulig måte. Fisken tenkes verdifull både som matfisk og som en ingrediens inn i restråstoffindustrien.

Fiskevelferd

For å få dette til er det viktig at fisken blir tatt godt vare gjennom hele livsløpet. I et annet prosjekt forskes det på hvordan rognkjeksen kan sorteres, fanges og bedøves på en effektiv og skånsom måte. I Lumpfish4Food ser vi nærmere på hvordan velferden til rognkjeksen også kan sikres ved innsamling og transport fra merdene.

Kollagen

For å kunne bruke oppdrettet rognkjeksen til matfisk eller i restråstoffindustrien er det essensielt å undersøke næringsinnholdet og biokjemisk sammensetning i fisken. Det er særlig interessant og studere innholdet av kollagen i fisken, som kan gjøre fisken ekstra interessant med tanke på utvikling av kollagenpulver. Kollagen er stadig mer brukt som skjønnhetsprodukt og til hjelp for muskler og ledd. Særlig i Asia er dette høyt verdsatt.

Kvalitet og lønnsomhet

For å kunne utnytte fisken til mat er det også viktig teste ut ulike prosesserings-og lagringsmetoder for å sikre kvaliteten på råstoffet. Det er videre viktig å kartlegge regulatoriske aspekter knyttet til utnyttelse og eksport av oppdrettet rognkjeks og gjøre kost-nytte analyser for å se på lønnsomheten ved å ta vare på fisken og utnytte den etter den er ferdig som lusespiser.

Marked

Det vil ikke finnes lønnsomt hvis en ikke finner et marked for produktene. Markedsundersøkelser og testing av produkter i utvalgte Asiatiske land er derfor en sentral del av prosjektet. Et tidligere forprosjekt viste at Sør-Korea og Vietnam er interessante marked å studere nærmere. Prosjektet er tverrfaglig og vil jobbe tett med norsk industri for å sikre relevansen i forskningen og koble potensielle norske partnere til asiatiske kjøpere.