Nofima rapportserie

Markedstest av oppdrettet torsk i det spanske restaurantsegmentet

Østli, Jens; Heide, Morten

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 4/2004

Antall sider: 36

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-535-0

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Denne rapporten beskriver resultatene av en markedstest av oppdrettstorsk gjort hos ca 30 spanske kjøkkensjefer i november 2003. Eksportutvalget for fisk var oppdragsgiver og samarbeidspartner i studien. Resultatene foreligger i form av spørreskjema og intervju.
Hovedkonklusjonen er at fersk oppdrettstorsk som produkt synes å ha store muligheter i det lavere og midlere restaurantsjikt samt som hverdagsmat. Våre informanter i Spania tilhørte i de aller fleste tilfeller den gastronomiske elite, og oppdrettstfisk generelt synes å ha liten plass i disses kjøkken. På tross av dette ble oppdrettsfisken vurdert som et godt (til dels meget godt) produkt. Ved en eventuell markedsføring av torsk i Spania møter man på en betydelig utfordring når det gjelder navnevalg. Torsk heter bacalao på spansk, men ordet bacalao synes å være svært sterkt assosisert med fullsaltet fisk, saltfisk.