COMFOCUS overordnede mål er å integrere viktige europeiske forskningsinfrastrukturer for forkningsfeltet forbrukeradferd innen mat, for å fremme deres optimal bruk og felles utvikling.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. mar 2021

Slutt

28. feb 2025

Finansiert av

Horisont 2020 (EU)

Samarbeid

Wageningen University and Research, Aarhus University, University of Surrey, Josef Stefan Institute, SPI, JDLC, IRTA, UNIBO, UOG, University of Trento, Slovak University of Agriculture, University of Turku, Noldus

Se film

Se film om Horisont 2020-prosjektet COMFOCUS.

Se flere filmer i COMFOCUS YouTube-kanal.

Bakgrunn

Forskningsfeltet forbrukeradferd innen mat opererer uten tilstrekkelige nivåer av harmonisering i tiltak, teknologier og forskningsprotokoller, noe som hindrer tilstrekkelig integrasjon, transnasjonalt og virtuell tilgang til forskningsinfrastruktur, og optimal (gjen-)bruk av installasjoner, data og innhentet innsikt.

Dette hindrer forskningsfeltet fra å være den harmoniserte datarike vitenskapen det kan være innenfor å bidra til europeiske sunne matvalg, offentlig politikk og private strategier. 

Mål

COMFOCUS overordnede mål er å integrere viktige europeiske forskningsinfrastrukturer for forskningsfeltet forbrukeradferd innen mat, for å fremme deres optimal bruk og felles utvikling.

Delmål

  • Gi det akademiske og private forskningsmiljøet enkel virtuell og transnasjonal tilgang til tjenester og ressurser av høy kvalitet.
  • Harmoniser og profesjonaliser det europeiske forskningsfeltet forbrukeradferd innen mat (harmonisert datarik vitenskap)
  • Øk forretnings- og policyrelevansen til forskningsfeltet forbrukeradferd innen mat ved å bygge på dataprinsippene FAIR (Findable, Accessible, Inter-operable & Re-usable) og Responsible Research & Innovation (RRI). 

Dette gjør vi:

I COMFOCUS jobber Nofima med å harmonisere selvrapporterte skalaer og protokoller, samt utvikle felles retningslinjer for måling av matrelatert adferd.

Videre jobber Nofima med utvikling av harmoniserte protokoller og retningslinjer for nye teknologier for å måle adferd, med spesielt fokus på å utvikle harmoniserte prosedyrer for tekstutvinning.

Publikasjoner