Formålet med prosjektet er å skaffe mer kunnskap om sjømatmarkedet i Sør-Afrika, med særlig vekt på laks.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Start

01. des 2013

Slutt

01. mai 2015

Finansiert av

FHF - Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering

Prosjektinfo

Prosjektets målsetting er å fremskaffe pålitelig og næringsrelevant kunnskap om det sørafrikanske sjømatmarkedet, med særlig fokus på kunnskap som kan bidra til at norsk laks skal kunne vokse ytterligere i dette markedet og samtidig etablere og vedlikeholde en gunstig konkurranseposisjon i markedet.

Sentrale delmål

  • Analysere handelsstatistikk for å beskrive konkurransen i det sørafrikanske laksemarkedet.
  • Kartlegge og analysere sentrale verdikjeder for fersk/fryst laks i Sør-Afrika, inkludert for bearbeidede produkter. Avdekke viktige kjøpskriterier og differensieringsmuligheter i disse verdikjedene.
  • Analysere hvordan og i hvilken grad (norsk) laks differensieres innen både restaurantsegmentet og detaljhandelen.
  • Gi strategiske anbefalinger for norske aktører som opererer i markedet eller som vurderer inntreden i Sør-Afrika.

Publikasjoner

Artikkelserie

Resultatene er også oppsummert i en artikkelserie publisert i tidsskriftet Norsk fiskeoppdrett (nr. 8 og 9, 2015). Disse finner du på lenkene under.