I dette prosjektet kartlegger forskerne det sørafrikanske laksemarkedet. Her norsk laks i sør-afrikansk frysedisk.
I dette prosjektet kartlegger forskerne det sørafrikanske laksemarkedet. Her norsk laks i sør-afrikansk frysedisk. Foto: Geir Sogn-Grundvåg/Nofima

Laks til Sør-Afrika

 Markedsforskning  

Formålet med prosjektet er å skaffe mer kunnskap om sjømatmarkedet i Sør-Afrika, med særlig vekt på laks.

Tidspunkt:1. desember 2013 – 1. mai 2015
Finansiering: Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Kontaktperson
Portrettbilde av Pirjo Honkanen
Pirjo Honkanen

Forskningssjef
Tlf.: +47 915 94 520
pirjo.honkanen@nofima.no

Prosjektets målsetting er å fremskaffe pålitelig og næringsrelevant kunnskap om det sørafrikanske sjømatmarkedet, med særlig fokus på kunnskap som kan bidra til at norsk laks skal kunne vokse ytterligere i dette markedet og samtidig etablere og vedlikeholde en gunstig konkurranseposisjon i markedet.

Sentrale delmål:

  • Analysere handelsstatistikk for å beskrive konkurransen i det sørafrikanske laksemarkedet.
  • Kartlegge og analysere sentrale verdikjeder for fersk/fryst laks i Sør-Afrika, inkludert for bearbeidede produkter. Avdekke viktige kjøpskriterier og differensieringsmuligheter i disse verdikjedene.
  • Analysere hvordan og i hvilken grad (norsk) laks differensieres innen både restaurantsegmentet og detaljhandelen.
  • Gi strategiske anbefalinger for norske aktører som opererer i markedet eller som vurderer inntreden i Sør-Afrika.
Les mer om:

Relatert innhold