Nofima rapportserie

Felles kvalitetsmerking av norske pelagiske produkter - har det noe for seg?

Voldnes, Gøril; Heide, Morten

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 40/2011

Antall sider: 24

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-920-8

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Denne rapporten tar for seg muligheter og utfordringer knyttet til det å etablere en felles merkeordning for å profilere kvalitet på pelagiske produkter fra Norge – nærmere bestemt sild og makrell. Første del av rapporten gir en innføring i felles merkeordninger. Andre del av rapporten tar for seg forutsetninger, muligheter og utfordringer knyttet til en felles merkeordning generelt. Tredje del tar for seg noen utvalgte markeder sine synspunkter knyttet til verdien av å innføre en slik type merkeordning. Dette er gjort ved intervjuer av importører og produsenter i Tyskland, Polen og Korea. Siste del oppsummerer funnene. Intensjonen med rapporten er å gi den norske pelagiske næringen informasjon som kan hjelpe til å treffe en beslutning om en eventuell innføring av en felles merkeordning i markedene som er undersøkt.