Nofima rapportserie

Forekomst av svarte hoder i reker, Pandalus borealis. Spørreundersøkelse i fiskeflåte og industri

Heide, Morten; Aschan, Michaela

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 21/2002

Antall sider: 18

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-504-0

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Prosjektet har som hovedmål å kartlegge hvilke fangstområder og hvilken tid på året det forekommer svarte hoder i rekefangstene. Videre vil det kartlegges hvor i foredlingsprosessen proble¬mene oppstår/forsterkes.
I undersøkelsen ble aktører fra industri-, flåte- og salgleddet intervjuet. Resultatene viser at forekomsten av svarthodereke kan variere både med år, sesong og felt. I industrien har moderne pro¬duksjonsprosesser i stor grad eliminert problemet med svarthodereke. For flåteleddet er svarthode¬reke derimot et problem ved produksjon av frosset eller kokt skallreke til konsum på den måten at mye svarthodereke i fangstene gir redusert pris. Dette ble bekreftet av salgs- og eksportbedrifter Fiskeriforskning har vært i kontakt med.