Fagartikkel

Høykvalitetsprodukter med suksess i hjemmemarkedet

Sogn-Grundvåg, Geir; Heide, Morten

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Norsk Sjømat, p. 22–23, 2013

Utgave: 4

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0807-1551
Elektronisk: 1890-9418

Open Access: none