Jeg har arbeidet som forsker på Nofima ved avdeling Markedsforskning siden 2001. Min forskning er knyttet til markedsføring mot forbruker og på industrielt nivå, med særlig fokus på forskning innen produkt- og markedsutvikling.
Jeg har jobbet med en lang rekke prosjekter på ulike arter som torsk (fersk, tint, klippfisk, tørrfisk, levendelagret og oppdrettet), laks, sild, makrell, sei og reker. Disse prosjektene har blitt gjennomført i ulike land og kulturer som Norge, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Portugal, Spania, Ukraina, Polen, USA, Egypt, Nigeria og Sør-Afrika. Jeg har jobbet med store deler av verdikjeden fra norske fiskere, produsenter og eksportører til utenlandske importører, grossister, videreforedlere, supermarkedskjeder, restauranter og forbrukere.
Jeg har lang erfaring som prosjektleder, og har i tillegg vært prosjektmedarbeider på en rekke prosjekter.
Prosjektene jeg har jobbet med har hatt svært variert problematikk, fra nye sildeprodukter til Tyskland og Ukraina, restauranttesting av oppdrettet torsk, gryteklar tørrfisk og klippfisk i Norge, laks til Sør-Afrika og franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint torsk. Mange av prosjektene har hatt fokus på utvikling og utprøving av nye produkter og produktformer i ulike marked. Her kan nevnes gryteklar tørrfisk, oppdrettet og levendelagret torsk, nye silde- og rekeprodukter og sjømatsuvenirer. For tiden har jeg spesielt fokus på forskning på markedsføring av tint sjømat, både hvitfisk og laks.Jeg har doktorgrad fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet innen markedsføring, er Fiskerikandidat fra Norges Fiskerihøgskole, og har også studert ved Univerity og Stirling og Wageningen University.

+47 908 49 530

+47 77 62 90 97

E-post

Tromsø

Markedsforskning

Cristin Se publikasjoner i Cristin