Relatert innhold

  • CV
  • Publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Sjurdur Joensen

Utdannet Fiskerikandidat.
Jobbet ved Fiskeriforskning/Nofima siden 1994.
Arbeider hovedsakelig med kvalitet og utbytter på torsk, fra fangst til produkt. Fangstskader, fangsthåndtering, bløgging, kjøling, kjølemetoder, filetproduksjon, saltfiskproduksjon, klippfiskproduksjon og tørrfiskproduksjon.
Prosesser som er involvert er kjøling, kjølelagring, salting og tørking.
Jobber også med andre fiskeslag som hyse, sei og laks.

Andre stikkord er salt, rigor, lettsalting, åtesprengt fisk og restråstoff (torskehoder)

Sjurdur Joensen har 85 publikasjoner ved Nofima:

Fangstskaderegistrering 2014–2020 - Vurdering av kvalitetstilsyn i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjúrður; Bendiksen, Bjørn Inge; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi

2021

Fish quality and market performance: The case of the coastal fishery for Atlantic cod in Norway

Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Henriksen, Edgar; Joensen, Sjúrður; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein

2021

Fiske og råstoffhåndtering for god kvalitet - Nofimas forskningsaktivitet under Fiskeridirektoratets tilskudd til fiskeriforskning, for 2019

Nilsen, Heidi; Siikavuopio, Sten Ivar; Joensen, Sjúrður; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Hustad, Anette

2020

Pris og kvalitet i førstehåndsmarkedet for hvitfisk

Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Bendiksen, Bjørn Inge; Joensen, Sjúrður

2020

Kvalitetsoppfatning av saltfisk – Vurderer Norge og Spania kvalitet på saltfisk etter de samme kriterier?

Hansen, Kristin Beate; Nøstvold, Bjørg Helen; Joensen, Sjúrður; Esaiassen, Margrethe

2020

Holdbarhet på produkter av bløytet-, fryst- og tint tørrfisk. Faglig sluttrapport

Joensen, Sjúrður; Rotabakk, Bjørn Tore; Hansen, Anlaug Ådland; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Rode, Tone Mari; Martinsen, Gustav

2019

Holdbarhetskriterier for tørrfisk – forprosjekt. Faglig sluttrapport

Joensen, Sjúrður; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Martinsen, Gustav

2019

Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle

2019

Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn

2019

Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie

2018

Slik vanner du ut klippfisk

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur

2018

Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen

2018

Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi

2018

Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi

2017

Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge

2016

Status hyse – utfordringer og muligheter i fiskeri og foredling med fokus på kvalitet: Forprosjekt

Olsen, Stein Harris; Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi

2016

Bløgging og holdbarhet på torsk

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian

2016

Mye å hente på bedre håndtering

Svorken, Marianne; Joensen, Sjurdur

2015

Modningstemperatur i saltfiskproduksjon

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven

2014

Quality consequences of bleeding fish after capture

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi

2014

Økt holdbarhet på utvannet tørrfisk for innenlandsmarkedet

Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Rotabakk, Bjørn Tore

2014

Kvalitetsforbedring og miljøgevinster i norsk villfisksektor – Kvalitetsforbedring i fangstoperasjoner. Sluttrapport

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind

2013

Fryseskader på tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Johnsen, Hanne; Østli, Jens

2013

Råstoffkvalitet torsk. Gruppert i kvalitetsklasser basert på fangstskader

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris

2013

Fryseskader på tørrfisk. Sluttrapport

Joensen, Sjurdur; Østli, Jens

2013

Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif

2012

Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein

2012

Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar Holten; Wang, Pål Anders

2012

Bruk av skyggenett over tørrfisk - Resultater fra tester på Værøy i 2011

Joensen, Sjurdur; Wang, Pål Anders; Andreassen, Rolf Jarle

2012

Bløggerutiner ombord på fiskefartøy.Trål, kystline og garn

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur

2011

Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten

2011

Misfarging av saltfisk og klippfisk (torsk) når råstoffet blir lagret med eller uten hode

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Breiland, Mette Serine Wesmajervi

2011

Pumping av torsk og laks. Arbeidspakke 3: Hvitfisk – effekt av pumping

Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav

2011

Injisering som første del i salteprosessen

Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis

2010

Torsk kjølt i RSW – råstoffkvalitet til filet og salting.Direktesløyd, RSW kjølt torsk og bløgga/sløyd torsk iset i kar

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Midling, Kjell Øyvind; Breiland, Mette Serine Wesmajervi

2010

Kvalitetsforbedring av ryggsei

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Martinsen, Gustav; Hellevik, Ann Helen; Akse, Leif

2009

Tørrfisk på hjell - Forprosjekt

Tidemann, Even; Joensen, Sjurdur

2009

Bakterievekst under naturtørking av tørrfisk. Sammenligning av normal- og mucosovev

Bjørkevoll, Ingebrigt; Landfald, Bjarne; Ernstsen, Marita Holm; Joensen, Sjurdur; Tidemann, Even

2008

Test av filetlinjen til Skaginn

Joensen, Sjurdur; Hardarson, Vidar; Olsen, Jan-Vidar

2007

Effekt av ulike typer råstoffhåndtering på mucoso i tørrfisk

Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn

2007

Utviking av mucoso og bakterievekst i tørrfisk under ugunstige tørkeforhold

Bjørkevoll, Ingebrigt; Pettersen, Michael; Lorentzen, Grete Elisabeth; Joensen, Sjurdur

2007

Utvanning av klippfisk: - effekt av temperatur, antall vannskift, vannmengde, tid og utjevningslake

Carlehög, Mats; Joensen, Sjurdur; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche

2007

Injection-Salting of pre rigor Fillets of Atlantic Salmon (Salmo salar)

Birkeland, Sveinung; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Skåra, Torstein

2007

Sulting av oppdrettstorsk

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Wilhelmsen, Kjetil; Aas, Kåre

2006

Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei

Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle

2006

Injeksjonssalting av laksefilet ved ulik rigorstatus

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Birkeland, Sveinung

2006

Temperatur i kjøledisk - en kritisk suksessfaktor for brettpakket fersk fisk

Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; Bjørkevoll, Ingebrigt

2006

Innledende studie av kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk

Bjørkevoll, Ingebrigt; Sørensen, Nils Kristian; Gildberg, Asbjørn; Eilertsen, Guro; Joensen, Sjurdur

2006

Sensorisk kvalitet på modnet saltfisk og klippfisk. Effekter av råstoff, saltemetoder og lagringstid

Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt

2005

Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro

2005

Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre

2005

Brining of cod fillets: effects of phosphate, salt, glucose, ascorbate and starch on yield, sensory quality and consumers liking

Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Olsen, Jan vidar; Carlehög, Mats; Elvevoll, Edel Oddny; Richardsen, Roger

2005

Kvalitetsfeil i ferskt råstoff, betydningen for tørrfiskkvaliteten

Joensen, Sjurdur; Sørensen, Nils Kristian; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn

2004

Effects of Catching Methods on Quality Changes during Storage of Cod (Gadus morhua)

Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Joensen, Sjurdur; Skjerdal, Taran; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Elvevoll, Edel Oddny

2004

Brining of cod fillets: influence on sensory properties and consumers liking

Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Elvevoll, Edel Oddny; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Richardsen, Roger

2004

Bløt hyse. Innledende studier

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Skjerdal, Taran; Olsen, Jan-Vidar

2002

Landing av usløyd fisk for utnyttelse av biproduktene

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Barstad, Harald; Eilertsen, Guro; Johnsen, Geir

2002

Kjøling av fersk fisk. –Effekt på vekt og kvalitet

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Sørensen, Nils Kristian

2000

Selkjøtt

Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan-Vidar

2000

Utvanning av klippfisk

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan Vidar; Carlehög, Mats; Skjerdal, Taran

2000