Relatert innhold

  • CV
  • Vitenskapelige publikasjoner
  • Andre publikasjoner
  • Prosjekter

Biografi Sjurdur Joensen

Utdannet Fiskerikandidat.
Jobbet ved Fiskeriforskning/Nofima siden 1994.
Arbeider hovedsakelig med kvalitet og utbytter på torsk, fra fangst til produkt. Fangstskader, fangsthåndtering, bløgging, kjøling, kjølemetoder, filetproduksjon, saltfiskproduksjon, klippfiskproduksjon og tørrfiskproduksjon.
Prosesser som er involvert er kjøling, kjølelagring, salting og tørking.Jobber også med andre fiskeslag som hyse, sei og laks.

Andre stikkord er salt, rigor, lettsalting, åtesprengt fisk og restråstoff (torskehoder)

Sjurdur har 12 vitenskapelige publikasjoner i Cristin:

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2019: Differential response to air exposure in crowded and uncrowded Atlantic cod (Gadus morhua): Consequences for fillet quality.

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Esaiassen, Margrethe; 2018: Effects of long-term feed deprivation on the development of rigor mortis and aspects of muscle quality in live-stored mature Atlantic cod (Gadus Morhua L.)

Indergård, Erlend; Joensen, Sjurdur; Widell, Kristina Norne; 2018: Optimization of quality and yield of stockfish by end-drying in climatic controlled storage

Indergård, Erlend; Joensen, Sjurdur; Widell, Kristina Norne; 2018: *Slettes * Optimization of quality and yield of stockfish by end-drying in climatic controlled storage

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Esaiassen, Margrethe; 2018: Quality aspects of fillet, loin and tail products made from live-stored feed-deprived Atlantic cod (Gadus morhua L.) at different times post mortem

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; 2014: Quality consequences of bleeding fish after capture

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2013: Development of a Catch-damage-index to assess the quality of cod at landing

Akse, Leif; Birkeland, Sveinung; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Larsen, R.; Larsen, Rune; 2008: Injection-salting and Cold-smoking of Farmed Arlantic Cod (Gadus morhua L.) and Atlantic Salmon (Salmo salar L.) at Different Stages of rigor mortis; Effect on physical properties

Birkeland, Sveinung; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Skåra, Torstein; 2007: Injection-Salting of pre rigor Fillets of Atlantic Salmon (Salmo salar)

Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Olsen, Jan-Vidar; Carlehög, Mats; Elvevoll, Edel Oddny; Richardsen, Roger; 2005: Brining of cod fillets: effects of phosphate, salt, glucose, ascorbate and starch on yield, sensory quality and consumers liking

Esaiassen, Margrethe; Nilsen, Heidi; Joensen, Sjurdur; Skjerdal, Taran; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Elvevoll, Edel Oddny; 2004: Effects of Catching Methods on Quality Changes during Storage of Cod (Gadus morhua)

Esaiassen, Margrethe; Østli, Jens; Elvevoll, Edel Oddny; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Richardsen, Roger; 2004: Brining of cod fillets: influence on sensory properties and consumers liking

Sjurdur har 138 andre publikasjoner i Cristin:

Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle; 2019: Kvantesprang for hysa - levendelevering

Joensen, Sjurdur; 2019: Kvalitet fra fangst til levering - hvorfor levendefisk er så viktig

Joensen, Sjurdur; 2019: Hvor lang er holdbarheten på tørrfisk og utvannet tørrfisk i butikkhyllene?

Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle; 2019: Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Martinsen, Gustav; 2019: Holdbarhetskriterier for tørrfisk – forprosjekt. Faglig sluttrapport

Joensen, Sjurdur; Hansen, Anlaug ådland; Rotabakk, Bjørn Tore; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Heia, Karsten; Carlehög, Mats; Rode, Tone Mari; 2019: Holdbarheten på tørrfisk og utvannet tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Martinsen, Gustav; Nilsen, Heidi; 2019: Quality of catch as consequence of gear and gear handling

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2018: Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport

Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2018: Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3)

Joensen, Sjurdur; 2018: Holdbarhet på tørrfisk?

Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen; 2018: Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet

Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; 2018: Slik vanner du ut klippfisk

Joensen, Sjurdur; 2018: Levér levende hyse!

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; 2018: Utblødning av torsk på 3 minutter gir topp kvalitet

Tobiassen, Torbjørn; Kristiansen, Frank; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle; 2018: Levende levert hyse gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring

Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie; 2018: Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

Joensen, Sjurdur; 2018: Nasjonalt kompetansesenter for fangstbasert akvakultur

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Heia, Karsten; 2018: Tenk levende - for å få kvalitet på fisken

Svalheim, Ragnhild Aven; Burgerhout, Erik; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2018: Stress of becoming food: Timing of euthanizing fish to secure good fillet quality

Hustad, Anette; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Siikavuopio, Sten Ivar; 2018: Center for Capture-Based Aquaculture

Joensen, Sjurdur; Indergård, Erlend; 2017: Optimalt inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk - Sluttrapport

Joensen, Sjurdur; 2017: Kvalitet på torsk - hvor er vi og hvor vil vi?

Joensen, Sjurdur; 2017: Påvirker endringer i fangst og leveringsmønster kvaliteten?

Joensen, Sjurdur; Nøstvold, Bjørg Helen; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; Nilsen, Heidi; 2017: Råstoffkvalitet på torsk fra kystfartøy. Evaluering av effekten av kvalitetstilsynet i regi av Norges Råfisklag

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Dreyer, Bent; 2017: Kvalitet på torsk fra kystflåten

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian; 2016: Bløgging og holdbarhet på torsk

Olsen, Stein Harris; Nordtvedt, Tom Ståle; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi; 2016: Status hyse – utfordringer og muligheter i fiskeri og foredling med fokus på kvalitet: Forprosjekt

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi; Nøstvold, Bjørg Helen; Bendiksen, Bjørn Inge; 2016: Kvalitet på torsk i 2014 og 2015 - Råstoffregistrering og oppfatning i markedet

Joensen, Sjurdur; 2016: Hyse - Fangstskader, kvalitet og foredling

Joensen, Sjurdur; 2016: Prosjektet: Optimalt inntak, ettertørking, og lagring av tørrfisk. Resultat fra inntak i 2015 og til nå i 2016

Joensen, Sjurdur; 2016: Blodig alvor for torsken

Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; 2016: Hyse og kvalitet - levende fangst og leveranse

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; 2016: Fangstskaderegistreringer i torskefangster 2014, 2015 og 2016

Joensen, Sjurdur; 2016: Fangstskader på torsk

Joensen, Sjurdur; 2016: Ilandføring av rund fisk – Buktæring

Joensen, Sjurdur; 2016: Kvalitet -Hvitfisknæringen

Joensen, Sjurdur; 2016: Kvalitet i hvitfisknæringen

Joensen, Sjurdur; 2016: Tørrfisk og saltfisk/klippfisk

Svorken, Marianne; Joensen, Sjurdur; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Akse, Leif; 2015: Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse – fangstskader/kvalitetsfeil og økonomiske konsekvenser

Henriksen, Edgar; Joensen, Sjurdur; 2015: Hvorfor dårlig kvalitet

Andreassen, Rolf Jarle; Joensen, Sjurdur; Indergård, Erlend; 2015: Optimalt inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2015: Perspektiver på fremtidens ombordproduksjon

Heia, Karsten; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; 2015: Perspektiver på fremtidens produksjon av hvitfisk

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik; 2015: Bløgging av torsk

Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Stormo, Svein Kristian; Tobiassen, Torbjørn; Karlsen, Kine Mari; Gundersen, Bjørn; 2015: Saltets betydning for utbytte og kvalitet på saltfisk. Resultat fra et forsøk i småskala

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Bendiksen, Bjørn Inge; 2015: Fangstskade registrering i torskefangster

Joensen, Sjurdur; 2015: Levendelagring av torsk . Produksjon til tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Indergård, Erlend; 2015: Optimalt inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk. Status sesongen 2015

Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Svalheim, Ragnhild Aven; Olsen, Stein Harris; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Burgerhout, Erik; 2015: Bløgging, koagulering og holdbarhet på torsk

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Esaiassen, Margrethe; 2015: Live Storage of Atlantic cod (Gadus morhua L.) without feeding – effects on fillet quality

Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Joensen, Sjurdur; Olsen, Ragnar Ludvig; Esaiassen, Margrethe; 2015: Levendelagret torsk og filetkvalitet

Svorken, Marianne; Joensen, Sjurdur; 2015: Mye å hente på bedre håndtering

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; 2015: Blodfeil i torsk

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Gundersen, Bjørn; Olsen, Stein Harris; Jakobsen, Ronny Andre; Svalheim, Ragnhild Aven; 2014: Modningstemperatur i saltfiskproduksjon

Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2014: Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?

Karlsen, Kine Mari; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Heide, Morten; Henriksen, Edgar; 2014: Kvalitet på fisk - hvorfor er det viktig?

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2014: Kvalitetsstatus for råstoff av torsk og hyse. Registrering av fangstskader og kvalitetsfeil i 2014

Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Rotabakk, Bjørn Tore; 2014: Økt holdbarhet på utvannet tørrfisk for innenlandsmarkedet

Joensen, Sjurdur; 2014: Inntak og lagring av tørrfisk

Joensen, Sjurdur; 2014: Levende torsk til tørrfisk

Joensen, Sjurdur; 2014: Modningstemperatur fo rsaltfisk og effekt på utbytte og kvalitet

Joensen, Sjurdur; 2014: Saltfisk – Hva gir best kvalitet og utbytte

Joensen, Sjurdur; 2014: Tidlig eller sein åpning av nakken

Joensen, Sjurdur; 2014: Økt holdbarhet på utvannet tørrfisk for innlandsmarkedet

Joensen, Sjurdur; Herland, Hilde; 2014: Tørrfisk: -Holdbarhet utvannet tørrfisk. - Fjerne nakken tidlig eller seint

Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2014: Råstoffkvalitet

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Heia, Karsten; 2014: Råstoffkvaliteten - en utfordring for automatisering

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2014: Variable kvalitet – økonomisk betydning

Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2014: Variable kvalitet på råstoffet – hva har det å si for økonomien?

Joensen, Sjurdur; 2014: Modningstemperatur for saltfisk og effekt for utbytte og kvalitet

Joensen, Sjurdur; 2014: Oppnås det bedre kvalitet og utbytte på saltfisk når modningstemperaturen økes i produksjonen

Joensen, Sjurdur; 2014: Tradisjonelle sjømatprodukter til moderne ganer

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; 2014: Fangstskader, registreringer i 2014 og 2004

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; 2014: Hvorfor er ikke alt prima vare?

Farstad, T.; Joensen, Sjurdur; 2014: Prima vare: Hvorfor er det en sjeldenhet?

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; 2013: Kvalitetsforbedring og miljøgevinster i norsk villfisksektor – Kvalitetsforbedring i fangstoperasjoner. Sluttrapport

Egeness, Finn-Arne; Joensen, Sjurdur; 2013: Markedsendring krever bedre råstoff

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; 2013: Tørrfiskkvalitet. Tidlig eller sen åpning av nakken

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Johnsen, Hanne; Østli, Jens; 2013: Fryseskader på tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Johnsen, Hanne; Østli, Jens; 2013: Fryseskader på tørrfisk

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; 2013: Bløggemetoder og tid fra fangst til bløgging – torsk

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; 2013: Bløgging og utblødning (torsk)

Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Heide, Morten; Isaksen, John Roald; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2013: Kvalitet og verdiskaping. Hvorfor får vi ikke den kvaliteten vi ønsker?

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Olsen, Stein Harris; 2013: Råstoffkvalitet torsk. Gruppert i kvalitetsklasser basert på fangstskader

Joensen, Sjurdur; 2013: Farge på saltfisk

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; 2013: Fangstskader og kvalitet på sluttprodukt

Joensen, Sjurdur; Herland, Hilde; 2013: FoU-prosjekter for tørrfisk i 2013

Joensen, Sjurdur; Østli, Jens; 2013: Fryseskader på tørrfisk. Sluttrapport

Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; 2013: Levende torsk til konvensjonell produksjon

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; 2012: Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar; Wang, Pål Anders; 2012: Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; 2012: Sammenhengen mellom råstoffets beskaffenhet og produktutbytter i filetproduksjon av hyse og torsk

Joensen, Sjurdur; Wang, Pål Anders; Andreassen, Rolf Jarle; 2012: Bruk av skyggenett over tørrfisk - Resultater fra tester på Værøy i 2011

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Tobiassen, Torbjørn; Wang, Pål Anders; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2011: Misfarging av saltfisk og klippfisk (torsk) når råstoffet blir lagret med eller uten hode

Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; 2011: Konservering av utvannet tørrfisk.Effekt av kaliumsorbat og sitronsyre på holdbarhet og kvalitet på utvannet tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; 2011: Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1

Akse, Leif; Midling, Kjell Øyvind; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; 2011: Pumping av torsk og laks. Arbeidspakke 3: Hvitfisk – effekt av pumping

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; 2011: Bløggerutiner ombord på fiskefartøy.Trål, kystline og garn

Joensen, Sjurdur; Andreassen, Rolf Jarle; 2011: Tørrfisk hengt under skyggenett. Storskala test med styrt utetørking

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Midling, Kjell Øyvind; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; 2010: Torsk kjølt i RSW – råstoffkvalitet til filet og salting.Direktesløyd, RSW kjølt torsk og bløgga/sløyd torsk iset i kar

Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis; 2010: Injisering som første del i salteprosessen

Tidemann, Even; Tidemann, Even; Joensen, Sjurdur; 2009: Tørrfisk på hjell - Forprosjekt

Joensen, Sjurdur; 2009: Lagring av saltfisk.Kortfattet informasjon om hvordan saltfisk skal lagres

Joensen, Sjurdur; 2009: Styrt utetørking av tørrfisk

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Martinsen, Gustav; Hellevik, Ann Helen; Akse, Leif; 2009: Kvalitetsforbedring av ryggsei

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2008: Undersøkelser av utbyttefaktorer ved produksjon av saltfisk. Sammenfatning av salteforsøk i fire bedrifter

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Hardarson, Vidar; 2008: Utblødning av torsk i kjølt sjøvann (RSW). Vanntemperatur, utblødningstid og utblødningsgrad

Bjørkevoll, Ingebrigt; Landfald, Bjarne; Ernstsen, Marita Holm; Joensen, Sjurdur; Tidemann, Even; 2008: Bakterievekst under naturtørking av tørrfisk. Sammenligning av normal- og mucosovev

Carlehög, Mats; Joensen, Sjurdur; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; 2007: Utvanning av klippfisk: - effekt av temperatur, antall vannskift, vannmengde, tid og utjevningslake

Akse, Leif; Nordtvedt, Tom Ståle; Joensen, Sjurdur; 2007: Superkjøling av råstoff (hyse) før filetering og skinning Effekt på filetspalting, -utbytte og temperatur

Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2007: Effekt av ulike typer råstoffhåndtering på mucoso i tørrfisk

Bjørkevoll, Ingebrigt; Pettersen, Michael; Lorentzen, Grete Elisabeth; Joensen, Sjurdur; 2007: Utviking av mucoso og bakterievekst i tørrfisk under ugunstige tørkeforhold

Joensen, Sjurdur; Hardarson, Vidar; Olsen, Jan-Vidar; 2007: Test av filetlinjen til Skaginn

Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Eilertsen, Guro; Esaiassen, Margrethe; 2006: Smak, lukt og konsistens på klippfisk - Effekter av ulike typer råstoff og saltmodningstemperaturer. Et ledd i markedsdrevet produktutvikling

Bjørkevoll, Ingebrigt; Sørensen, Nils Kristian; Sørensen, Nils Kristian; Gildberg, Asbjørn; Eilertsen, Guro; Joensen, Sjurdur; 2006: Innledende studie av kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk

Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur; 2006: Mucoso i tørrfisk. Effekt av ulik oppbevaring av råstoff før henging

Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle; 2006: Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Birkeland, Sveinung; 2006: Injeksjonssalting av laksefilet ved ulik rigorstatus

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Skøtt, Peter; 2006: Temperaturstyring ved produksjon av fersk filet – fra fangst til marked. Superkjøling - konsekvenser for holdbarhet og kvalitet under distribusjon og salg

Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Tobiassen, Torbjørn; Wilhelmsen, Kjetil; Aas, Kåre; Aas, Kåre; 2006: Sulting av oppdrettstorsk

Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2006: Temperatur i kjøledisk - en kritisk suksessfaktor for brettpakket fersk fisk

Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt; 2005: Sensorisk kvalitet på modnet saltfisk og klippfisk. Effekter av råstoff, saltemetoder og lagringstid

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Eilertsen, Guro; 2005: Fangsthåndtering på store snurrevadfartøy. Del 1: Blodtømming av torsk

Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Aas, Kåre; 2005: Fangstskader på råstoffet og kvalitet på fersk filet

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mathisen, Ingvild; 2005: Kvalitetsforbedring av råstoff til tørrfiskproduksjon -Fangstskader på råstoffet og konsekvenser for kvaliteten på tørrfisken.

Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Prytz, Kristian; Carlehög, Mats; Østli, Jens; 2004: Brining of cod: Effects of yield and sensory properties

Østli, Jens; Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Prytz, Kristian; Esaiassen, Margrethe; 2004: Brining of cod: Enhancing consumers' preference

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; 2004: Fangstskader på ferskt råstoff (torsk) levert fra kystflåten. Fangstskadeindeks til bruk i mottakskontroll og kvalitetssortering

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn; 2004: Fangstskader på råstoff i kystfisket. Torsk fisket med garn, line, snurrevad og juksa mars – mai 2004

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt; Mathisen, Ingvild; 2004: Kvalitetsforbedring av råstoff til saltfiskproduksjon - Fangstskader på råstoffet og konsekvenser for kvaliteten på saltfisken

Joensen, Sjurdur; Sørensen, Nils Kristian; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn; 2004: Kvalitetsfeil i ferskt råstoff, betydningen for tørrfiskkvaliteten

Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan-Vidar; 2003: Bløt hyse. Spalting av hysefilet etter skinning

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Barstad, Harald; Eilertsen, Guro; Johnsen, Geir; 2002: Landing av usløyd fisk for utnyttelse av biproduktene

Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; 2002: Fosfater til fisk. Klassifisering, regulering og funksjon

Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Skjerdal, Taran; Olsen, Jan-Vidar; 2002: Bløt hyse. Innledende studier

Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan Vidar; Carlehög, Mats; Skjerdal, Taran; 2000: Utvanning av klippfisk

Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Sørensen, Nils Kristian; Sørensen, Nils Kristian; 2000: Kjøling av fersk fisk. –Effekt på vekt og kvalitet

Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan-Vidar; 2000: Selkjøtt