Publisert 2007

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-626-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Bjørkevoll, Ingebrigt; Joensen, Sjurdur; Tobiassen, Torbjørn I

Serier : Nofima rapportserie 20/2007

År : 2007

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Gjennom en større satsing på mucoso i tørrfisk har en av målsettingene vært å studere effekten av forskjellige typer råstoff håndtering på graden av mucoso. Mucoso er en kvalitetsfeil i tørrfisk der deler av fiskemuskelen blir oppløst og slimaktig. Dette må skjæres bort under bløtingsprosessen. Hovedfokus var å registrere hvordan tørrfiskkvaliteten ble påvirket av oppbevaring av sløyd eller usløyd fisk i sjøvann eller i tørr konteiner i 24 timer. Også andre forsøk med kortere oppholdstid av sløyd råstoff i sjøvann, fjerning av svømmeblæren før henging, forlenging av sløyesnittet samt ulike effekter av ulike fangstredskaper ble studert. Resultatene har vist at råstoff til tørrfiskproduksjon ikke bør oppbevares sløyd i sjøvann fordi dette vil øke graden av mucoso i fisken. I hovedsak har vi studert effekter av 24 timers oppbevaring, men resultatene indikerer at så kort oppholds tid som 1 time av sløyd fisk i sjøvann vil øke graden av mucoso i tillegg til mengde makk. Den mest optimale måten å lagre fisk på ut fra grad av mucoso vil være oppbevaring i usløyd tilstand i tørr konteiner. Likevel er det små forskjeller mellom denne metoden og oppbevaring av usløyd fisk i sjøvann i 24 timer. Oppbevaringsmetoden kan dermed i stor grad tilpasses hva som er mest optimalt om bord i ulike fiskefartøy og for kjøperen som tar imot råstoffet. Både fjerning av svømmeblære og forlenging av sløyesnittet før henging reduserer mengde mucoso i ferdig tørrfisk, men om gevinsten er stor nok til å dekke utgifter med økt bearbeiding må undersøkes nærmere.

Kontaktpersoner: