Publisert 2000

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-461-3

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Joensen, Sjurdur; Akse, Leif; Sørensen, Nils Kristian

Serier : Nofima rapportserie 21/2000

År : 2000

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Det er gjennomført forsøk med 4 ulike kjølemetoder på torsk. Torsken er kjølt i 11 døgn ved å "ise i kasser", kjølt i kar med "slurry is", "is og sjøvann" og "is og ferskvann". Utbytter og kvalitet ble målt under kjølelagringen og ved produksjon av filet og saltfisk. Kjølelagringen ga en kraftig vektøkning på torsk kjølt i "is og ferskvann", "slurry" og "is og sjøvann", mens fisk iset i kasser endret lite i vekt. Etter 11 døgns kjølelagring ble det ikke målt betydelige kvalitetsforskjeller, men inntil dag 4 hadde ”slurry” og ”is-sjøvann” høyere kvalitet. Saltfiskutbyttet etter 4, 7 og 11 døgn var gjennomgående best for fisk iset i kasser. Det var ingen entydig effekt på skinne- og filetutbyttet. Både ved kjølelagring og tining av filet var det et større vekttap på torsk i is-vann blandinger, enn på torsk iset i kasser. Beregner en utbytte fra torsken kommer opp av havet er totalutbyttet best for torsken iset i is-vann blandinger. Konklusjonen er at torsk lagret i is-vann blandinger øker sterkt i vekt under lagring, og den mister bare noe av vektøkningen ved produksjon av filet og saltfisk. Totalutbyttet for fisk lagret i is-vann blandinger blir derfor høyere enn for torsk lagret i kasser.

Kontaktpersoner: