Nofima rapportserie

Økt holdbarhet på utvannet tørrfisk for innenlandsmarkedet

Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Rotabakk, Bjørn Tore

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima

Utgave: 1/2014

Antall sider: 20

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-150-9

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Utvannet tørrfisk er et krevende produkt når det gjelder holdbarhet i kjølt tilstand. På grunn av høyt bakterieinnhold er det nødvendig å hemme eller drepe disse for å kunne oppnå en holdbarhet som gjør at produktene kan ligge lenge nok i kjøledisken til at dette er en interessant vare for dagligvarebutikker, og dermed for potensielle produsenter av et slikt produkt.

Det finnes flere metoder for å hemme/drepe bakterier i næringsmidler, men ikke alle er egnet for dette produktet. Basert på litteraturstudier virker pakking i modifisert atmosfære (MA) og høytrykksprosessering (HP) som de mest lovende metodene.

Det ble gjennomført et forsøk der effekten av pakking og konservering på holdbarhet under kjølelagring ble testet. Det ble også undersøkt om vasking av skinn i utvanningsprosessen har effekt på holdbarheten på det utvannede produktet. Resultatene viste at MA-pakking syntes som den mest hensiktsmessige metoden for å forlenge holdbarheten til utvannet tørrfisk lagret ved 4 C. Holdbarheten ble forlenget med minst en uke, inntil vel to uker.