Nofima rapportserie

Tørrfisk på hjell - Forprosjekt

Tidemann, Even; Joensen, Sjurdur

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 23/2009

Antall sider: 56

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-689-4

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Rapporten oppsummerer resultatene fra et forprosjekt der målet er å få grunnlag for å iverksette tiltak som kan bidra til en bedre tørkeprosess, der fisken fortsatt henges ute. I forprosjektet er temperatur og fuktighet i hjellene målt gjennom sesongen, temperaturen er målt i fisken, og data fra de enkelte hjell lokalitetene er hentet inn (hengetetthet, topografi).
Erfaringene fra forprosjektet kan sammenfattes som følger:
Det er store dagvariasjoner i temperatur, og luftfuktighet ved hjellene, og også i temperaturen inne i fisken.
-Solstråling bleker fisken, men gir sterk temperaturøkning inne i fisken
-Topografi, og hjellutforming er viktig for å få god luftstrøm over fisken og dermed god tørking
-Hengetettheten kan bidra til å gi bedre skygge på fisken, men kan være uheldig ved at trekken blir dårligere.
Det kan være aktuelt å teste ut enkle tiltak for tildekking (redusere oppfukting og frost), skape trekk gjennom bruk av vifter i kritiske perioder med høy fuktighet, og å tilpasse hjellutformingen med sikte på å skape maksimal skygge og trekk.