Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-656-6

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Henriksen, Edgar; Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Bendiksen, Bjørn Inge; Joensen, Sjurdur

Serier : Nofima rapportserie 39/2020

År : 2020

Forskningsområder

Økonomi og lønnsomhet

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

De fleste aktørene i hvitfisknæringen er enige om at det er relativt liten sammenheng mellom kvalitet og pris for fersk torsk (og andre fiskeslag) landet av kystflåten. I dette prosjektet har vi koblet objektive målinger av kvalitet på torsk i enkeltfangster med priser oppnådd for de samme fangstene. Dette har gjort det mulig å analysere i hvilken grad objektiv kvalitet, redskap, fangststørrelse, fiskestørrelse, årsfangst og fangsttidspunkt påvirker pris. Analysene viser at når andre faktorer holdes konstant så har objektiv kvalitet en relativt liten effekt på pris. Helt konkret ga en 3,3-prosentpoengs økning i andel nedklasset torsk en reduksjon i pris på 1,24 prosent. Fangstredskap har en større effekt på pris ved at torsk fanget med juksa og line oppnådde 6,88 prosent og 7,63 prosent bedre pris enn garn. Samtidig oppnådde torsk fra snurrevad 8,8 prosent bedre pris enn garn. Disse resultatene avviker fra idealiserte modeller for perfekt konkurranse hvor sammenhengen mellom kvalitet og pris vil kunne forventes å være langt sterkere. Asymmetrisk informasjon og fiskernes sterke forhandlingsmakt bidrar trolig til å forklare disse resultatene. Næring og myndigheter kan bruke denne kunnskapen til å gjøre grep for å få markedet til å fungere slik at kvalitet premieres. Alternativt kan det gjennomføres reguleringer av fangstoperasjon og fangstbehandling med samme hensikt.

Kontaktpersoner: