Publisert 2004

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-536-9

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Joensen, Sjurdur; Sørensen, Nils Kristian; Bjørkevoll, Ingebrigt; Akse, Leif; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn I

Serier : Nofima rapportserie 5/2004

År : 2004

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Hensikten med prosjektet var ved hjelp av en fangstskadeindeks å vurdere råstoffets kvalitetsfeil og avdekke hvilken betydning disse feilene hadde på tørrfiskkvaliteten, samt kvaliteten på bløytet fisk. En fangst (100 fisk) av fersk torsk fanget med henholdsvis garn, line, jukse og snurrevad ble undersøkt. Resultatene fra forsøkene viser at enkelte kvalitetsfeil på råstoffet, som forventet, har sammenhenger med kvalitetsfeil på både tørrfisk og bløytet fisk. For å forutsi kvaliteten på sluttproduktet bløytet fisk, ser det ut til å være lettere å bedømme kvaliteten på råstoffet, enn på tørrfisken. Kvaliteten på bløytet fisk beskrives noe bedre av kvaliteten på råstoffet (fangstskadeindeksen) enn av tørrfiskvrakingen. Enkelte kvalitetsparametre på råstoff, eksempelvis typiske tegn på sjødød fisk, blir i stor grad kamuflert når fisken tørker. Resultatet blir at ikke alle sjødøde fisk blir vraket som sekunda tørrfisk, mens samtlige sjødøde fisk etter bløyting har meget dårlig kvalitet. Resultatene tyder på at en kan oppnå mer riktig sortering av tørrfisken ved også å sortere råstoffet i godt og dårlig råstoff før henging. Tørrfiskvrakingen blir da enklere og sikrere.

Kontaktpersoner: