Publisert 2011

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-905-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten

Serier : Nofima rapportserie 33/2011

År : 2011

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 1 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF og forskningsarbeidet er gjort i samarbeid mellom Nofima og Møreforsking Marin. I prosjektet er det undersøkt om det er mulig å produsere saltfisk med en naturlig hvit overflate, uten bruk av fosfat. Samtidig er det også forsøkt å øke utbytte og redusere gulning av saltfisken. Forsøkene har vis at det også uten bruk av fosfat er mulig å oppnå en lyshet på saltfisken, som er på høyde med saltfisk med fosfat. Særlig på ferskt råstoff har noen av forsøkene med bruk av lake i saltingen gitt en meget hvit saltfisk som også har et meget godt utbytte. Vi vurderer at resultatene er så interessante at noen av forsøkene bør gjøres i pilotskala test ute i industrien. Samtidig vil slike forsøk vise om metoden er gjennomførbar i industriell skala.

Kontaktpersoner: