Publisert 2021

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-670-2

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Joensen, Sjurdur; Bendiksen, Bjørn Inge; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn I; Nilsen, Heidi

Serier : Nofima rapportserie 6/2021

År : 2021

Forskningsområder

Fangst

Kvalitet og målemetoder

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Fra 2015 har Norges Råfisklag gjennomført tilsyn med fiskekvalitetsforskriftens § 5, 6, 7 og 8 i Nord-Norge. Nofima har som et oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet gjennomført et følgeprosjekt som måler råstoffkvaliteten på torsk hvert år fra 2014 til 2020. Rapporten beskriver resultatene fra fangstskadeindeksmålinger som er gjennomført på torskefangster i kystflåten for perioden 2014 til 2020. Det gis også en kort gjennomgang av tilsyn utført av Mattilsynet og Norges Råfisklags kvalitets-tilsyn. Avslutningsvis gir rapporten en oppsummering av effekten av Norges Råfisklags kvalitetstilsyn og noen forslag til forbedringer. I gjennomgang av data fra den gjeldende perioden kan vi ikke påvise en allmenn kvantitativ forbedring av kvaliteten på torskefangstene, etter oppstarten av Norges Råfisklags kvalitetstilsyn. Vi ser imidlertid en kvalitetsforbedring for redskapene line og juksa. Mattilsynet viser til reduksjon i observerte lovbrudd i 3 av 4 kravpunkt. Resultatene fra Norges Råfisklags kvalitetstilsyn viser også forbedringer på enkelte målepunkt. Med utgangspunkt i metodikk og resultater er det likevel ikke holdepunkt for å knytte kvalitetsforbedringen direkte opp mot Norges Råfisklags kvalitetstilsyn. Ved levering av torsk er det per i dag liten grad av kvalitetssortering. I et slikt system er det da liten «naturlig læring» hos fartøy og landanlegg for å forbedre kvaliteten, som en ellers hadde erfart ved å få dårlig pris for dårlig kvalitet. Et kvalitetstilsyn som også veileder om kvalitet kan bidra til å endre holdninger, øke kunnskapen og endre praksis til det bedre for kvaliteten.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen