Hvordan skal ulike kystnæringer leve godt sammen? I dette prosjektet skal forskerne få mer kunnskap om god sameksistens mellom næringene langs kysten.
Hvordan skal ulike kystnæringer leve godt sammen? I dette prosjektet skal forskerne få mer kunnskap om god sameksistens mellom næringene langs kysten. Foto: Lidunn M. Boge © Nofima

Sameksistens

Sameksistens av marine næringer i kystsonen

 Næringsøkonomi    Produksjonsbiologi    Sjømatindustri  

I prosjektet skal forskerne skaffe ny, tverrfaglig kunnskap om hvordan marine næringer kan leve godt sammen langs kysten, og utvikle metoder og modeller for sameksistens.

Tidspunkt:1. januar 2019 – 31. desember 2021
Finansiering: Nofima
Kontaktperson
Portrettbilde av Roy Robertsen
Roy Robertsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 906 80 275
roy.robertsen@nofima.no

Det er et stort behov for mer kunnskap om sameksistens av marine næringer i kystsonen. Denne kunnskapen er sentral for både aktørene i privat og offentlig sektor i Norge, der målet er å redusere konflikter og få til dialog mellom ulike brukere.

Det er tidligere utført noe forskning på området, men ikke større satsinger som inkluderer både miljømessig-, økonomisk-, sosial- og institusjonell bærekraft. Det er et stort behov for kompetanseoppbygging og videreutvikling av metoder og modeller på sameksistens av marine næringer i kystsonen. I disse metodene og modellene kan økonomi, biologi og forvaltning kobles sammen.

Hovedmål:

Styrke kompetansen på sameksistens av marine næringer i kystsonen, samt utvikle metoder og modeller for sameksistens.

Delmål:

  • Styrke Nofimas kompetanse på sameksistens i marine næringer i kystsonen
  • Videreutvikle metoder for ringvirkningsanalyser på lokalt nivå
  • Utvikle nye biologiske metoder for på en objektnivået å kvantifisere og dokumentere effekter av interaksjon mellom villfisk og oppdrettsfisk
  • Skape en omforent enighet om hvilke kvalitetsfeil det eventuelt er på villfisk fanget ved oppdrettsanlegg. Benytte levendelagring å forbedre kvaliteten.
  • Lage metoder og modeller for sameksistens av marine næringer i kystsonen
Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter