I prosjektet setter vi fokus på sjømatkvalitet i alle ledd av verdikjeden for pelagisk fisk og laks. Foto: Lars-Åke Andersen / Nofima

Sjømatkvalitet

 Marin bioteknologi    Markedsforskning    Næringsøkonomi    Prosessteknologi    Sjømatindustri  

I dette prosjektet skaffer vi ny kunnskap om kvalitetsutfordringer i verdikjedene for makrell og laks.

Tidspunkt:1. mars 2015 – 28. februar 2019
Kontaktperson
Portrettbilde av Kine Mari Karlsen
Kine Mari Karlsen

Seniorforsker
Tlf.: +47 472 60 878
kine.karlsen@nofima.no

Kvalitet er viktig i hele prosessen fra levende fisk til middagstallerkenen, både i fangst, slakting, bearbeiding, produktutvikling og markedsarbeid. Prosjektet har særlig fokus på kvalitetens betydning mellom de ulike leddene, og lønnsomheten ved sjømat av ulike kvaliteter.

Våre forskere skal utvikle metoder, utstyr og kompetanse for å forstå betingelser for hvordan kvalitet oppstår, forringes, måles, brukes og kommuniseres av næringsaktører og gjennom hele verdikjeden fra fisk til forbruker.

Kvalitet

Hva er kvalitet? Det finnes ikke noen universell definisjon. Kvalitet forstås ofte ut fra en sammenheng. I prosjektet ser vi nærmere på disse perspektivene:

1)      Produktbasert kvalitet: Kvalitet defineres ut fra presise og målbare variabler på det enkelte produkt, slik som fettinnhold eller kimtall.

2)      Produksjonsbasert kvalitet: Kvalitet knyttes til at produkter produseres i samsvar med krav eller spesifikasjoner.

3)      Kundebasert kvalitet: Kvalitet defineres ut fra kundenes preferanser. Individuelle kunder antas å ha ulike ønsker eller behov, og de varer som best tilfredsstiller deres preferanser er de som de anser har høyest kvalitet.

4)      Verdibasert kvalitet: Kvalitet defineres ut fra kostnad og pris. Et kvalitetsprodukt må ha en akseptabel pris og/eller kostnad. Målet er å oppnå en tilstrekkelig kvalitet for kunne få mest mulig utbytte i alle ledd i verdikjeden.

Videoblogg om sjømatkvalitet

Forsker Geir Sogn-Grundvåg har laget en videoblogg om sjømatkvalitet. Her kan du se episodene fra høsten 2018.

Prosjektet undersøker spesielt kvalitetsutfordringer i verdikjedene for makrell og laks.

Makrell

Makrell er en fet fisk med store årstidsvariasjoner i fettinnhold, -sammensetning og -struktur. I forbindelse med mekanisk bearbeiding kan man møte utfordringer med spalting og harskning, noe som kan ha sammenheng også med råstoffhåndtering.

Det synes nødvendig å justere dagens fileteringsanlegg, som i hovedsak brukes til sild, for at norsk pelagisk industri skal ha mulighet til å bearbeide mer makrell og utvikle mer lønnsomme og varierte produkter.

Både kvalitetsprodukter av filet og av restråstoff har muligheter for lønnsomme løsninger. Men det trengs mer kunnskap langs hele verdikjeden – fangst, prosessering, bruk av restråstoff og markedskunnskap, i tillegg til økt kunnskap om økonomi og lønnsomhet i forbindelse med ulike produksjonskonsept. Nofima vil bidra med kunnskap på disse områdene.

Oversikt over Nofimas forskningsresultater innen pelagisk sektor

Laks

Det er politisk ønske om å øke verdiskapingen lokalt gjennom å bearbeide mer laks i Norge, for eksempel gjennom filetering og beinfjerning rett etter slakting (pre-rigor).

Kvalitetsutfordringer for laks er de samme enten man selger den rund (hel) eller som filet: Det handler om å oppnå god og jevn kvalitet, og å ha en god håndtering og sortering av laks med ulike kvalitetsfeil.

Det er muligheter for forbedring blant annet på utfordringer med restblod i filetene, sorteringssystem for synlige kvalitetsfeil på skinn og i buk, og automatisert gradering av kvalitetsfeil inne i fileten, slik som blodflekker, melaninflekker, spalting og bløt muskel. Utnyttelse av restråstoffet er også en viktig mulighet for større lønnsomhet i lakseproduksjonen.

Vi vil også fokusere på de økonomiske aspektene ved økt lakseproduksjon i Norge.

Les mer om:

Relatert innhold

  • Nyheter
  • Prosjekter
  • Filer og lenker