I dette tverrfaglige prosjektet har vi studert hele verdikjeden for makrell og oppdrettslaks.

Sist oppdatert

Les på engelsk

Målet med satsingen har vært å:

 • Utvikle verktøy og metoder knyttet til sjømatkvalitet langs hele verdikjeden
 • Styrke Nofimas kompetanse og posisjon innen sjømatkvalitet
 • Utvikle grunnlaget for tverrfaglige søknader
 • Mer forskningsformidling på sjømatkvalitet

I prosjektet har vi styrket Nofima-forskeres kompetanse på sjømatkvalitet i verdikjeden av makrell og laks.

Makrell

Både markedsforskere, næringsøkonomer, bioteknologer og sjømatindustriforskere i Nofima har fått økt innsikt i makrellens kvalitetsegenskaper, matvaretrygghet, høytrykksbehandling, utnyttelse av restråstoff fra pelagisk sektor, hyperspektral avbildning, verdikjeden for makrell, makrellauksjon og markedsaspekter.

Alt henger sammen med alt

Hvorfor er det lurt å forske på hele verdikjeden?
Se denne filmen hvor makrell er brukt som eksempel.

Publikasjoner om makrell

Laks

På laks har vi fått mer innsikt om hvordan kvalitet på laks påvirkes av sesong, lokalisering, filetering og lagring, kvalitetsmålinger på hel laks, matvaretrygghet, høytrykksbehandling, hyperspektral avbildning, i tillegg til ny kunnskap om diploid og triploid laks.

Publikasjoner om laks

Flere publikasjoner fra prosjektet

Metodeutvikling

Vi har jobbet med følgende metoder:

 1. Hybrid-spørreundersøkelser med åpne spørsmål
 2. Blodanalyser og on-line analyse av data
 3. Kompetanseoppbygging innen rheologi og bruk av et reometer
 4. Saltanalyse makrell
 5. Fargeanalyse med DigiEye ‐ Del 2: Analyse
 6. Ny analysemetode for gen-ekspresjon
 7. Kvalitetsmåling på hel laks
 8. Hurtigmetoder for sensorisk vurdering av kokt laks: Metodene som ble testet ut var TDS (Temporal Dominance of Sensation) og TCATA (Temporal-Check-All-That-Apply).
 9. TBARS-analyse (harskning) for makrell
 10. Røykemetode for makrell
 11. Produktutvikling og bruk av nyere teknologier for hydrolyser av restråstoff
 12. Multi Locus VNTR Analysis og Multi Locus Sequence Typing av Listeria (START2 software)
 13. Mikroskopering (muskelstruktur)
 14. Produkt- og prosessutvikling med molekylær gastronomi
 15. Produktutvikling med fiskeproteiner
 16. Utviklet ny analysemetodikk for påvisning av blod i fiskemuskel.

Formidling

Vi har også lagt vekt på å formidle forskning på sjømatkvalitet på en lett tilgjengelig måte gjennom flere seminarer for næring, kolleger og allmennheten, gjennom bloggen «Fra fjord til bord» om sjømatforskning, og gjennom en videoblogg om sjømatkvalitet.

Sjømat

Fra fjord til bord

Sjømaten vår – hva går den gjennom på sin ferd fra hav til tallerken? Vi sjømatforskere i Nofima jobber for at norsk sjømat skal være trygg, sunn og av god kvalitet.
Vi følger fisk og krabbe hele veien fra fangst og slakting, via bearbeiding og markedsføring, og til den ligger på tallerkenen din.

I denne bloggen serverer vi både fersk og vellagret kunnskap fra vår forskerverden. Vel bekomme!

Gå til bloggen «Fra fjord til bord»

Se Geirs videoblogg om sjømatkvalitet

Som del av prosjektet laget seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg en videoblogg om forskning på sjømatkvalitet. Den har han fortsatt å holde ved like også etter at dette prosjektet var over.