I prosjektet setter vi fokus på sjømatkvalitet i alle ledd av verdikjeden for pelagisk fisk og laks. Foto: Lars-Åke Andersen / Nofima

Sjømatkvalitet

 Marin bioteknologi    Markedsforskning    Næringsøkonomi    Prosessteknologi    Sjømatindustri  

I dette tverrfaglige prosjektet har vi studert hele verdikjeden for makrell og oppdrettslaks.

Tidspunkt:1. mars 2015 – 28. februar 2019
Finansiering: Nofima
Kontaktperson
Portrettbilde av Heidi Nilsen
Heidi Nilsen

Forskningssjef
Tlf.: +47 997 11 167
heidi.nilsen@nofima.no

Målet med satsningen har vært å:

 • Utvikle verktøy og metoder knyttet til sjømatkvalitet langs hele verdikjeden
 • Styrke Nofimas kompetanse og posisjon innen sjømatkvalitet
 • Utvikle grunnlaget for tverrfaglige søknader
 • Mer forskningsformidling på sjømatkvalitet

I prosjektet har vi styrket Nofima-forskeres kompetanse på sjømatkvalitet i verdikjeden av makrell og laks . Både markedsforskere, næringsøkonomer, bioteknologer og sjømatindustriforskere i Nofima har fått økt innsikt i makrellens kvalitetsegenskaper, matvaretrygghet, høytrykksbehandling, utnyttelse av restråstoff fra pelagisk sektor, hyperspektral avbildning, verdikjeden for makrell, makrellauksjon og markedsaspekter.

På laks har vi fått mer innsikt om hvordan kvalitet på laks påvirkes av sesong, lokalisering, filetering og lagring, kvalitetsmålinger på hel laks, matvaretrygghet, høytrykksbehandling, hyperspektral avbildning, i tillegg til ny kunnskap om diploid og triploid laks.

Forskningsresultater på makrell:

Forskningsresultater på laks:

Andre forskningsresultater:

Metodeutvikling

Vi har jobbet med følgende metoder:

 1. Hybrid-spørreundersøkelser med åpne spørsmål
 2. Blodanalyser og on-line analyse av data
 3. Kompetanseoppbygging innen rheologi og bruk av et reometer
 4. Saltanalyse makrell
 5. Fargeanalyse med DigiEye ‐ Del 2: Analyse
 6. Ny analysemetode for gen-ekspresjon
 7. Kvalitetsmåling på hel laks
 8. Hurtigmetoder for sensorisk vurdering av kokt laks: Metodene som ble testet ut var TDS (Temporal Dominance of Sensation) og TCATA (Temporal-Check-All-That-Apply).
 9. TBARS-analyse (harskning) for makrell
 10. Røykemetode for makrell
 11. Produktutvikling og bruk av nyere teknologier for hydrolyser av restråstoff
 12. Multi Locus VNTR Analysis og Multi Locus Sequence Typing av Listeria (START2 software)
 13. Mikroskopering (muskelstruktur)
 14. Produkt- og prosessutvikling med molekylær gastronomi
 15. Produktutvikling med fiskeproteiner
 16. Utviklet ny analysemetodikk for påvisning av blod i fiskemuskel.

Formidling

Vi har også lagt vekt på å formidle forskning på sjømatkvalitet på en lett tilgjengelig måte gjennom:

Se Geirs videoblogg om sjømatkvalitet

Som del av prosjektet laget forsker Geir Sogn-Grundvåg en videoblogg om sjømatkvalitet.

 

Makrellfilm

Se en film om hvordan alt henger sammen med alt når det gjelder eksport av makrell til utlandet.

Les mer om:

Relatert innhold

 • Nyheter
 • Prosjekter
 • Filer og lenker