Nofima rapportserie

Test av filetlinjen til Skaginn

Joensen, Sjurdur; Hardarson, Vidar; Olsen, Jan-Vidar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 25/2007

Antall sider: 43

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-7251-724-2

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

Som del av prosjektet ”Temperaturstyring fra fangst til marked”, oppdragsgiver FHL Filetforum, har SINTEF Energiforskning og Fiskeriforskning deltatt i vurderingen av en nytt konsept for produksjon av filet som er utviklet av den islandske bedriften Skaginn.
Det ble gjennomført 15 enkeltstående forsøk, med 30 hysefileter i hvert forsøk. Det ble lagt særlig vekt på testing av Skaginns standard linje og hovedsakelig skinne¬maskinen. Som en kontroll ble det i flere av forsøkene også skinnet filet med en Baader 51.
I Skaginn-linjen prøver en å beholde styrken i fileten lengst mulig under bearbeidingen, noe som innebærer at skinnet beholdes på fileten under fortrimmingen og at fileten superkjøles før den skinnes. Superkjølingsgraden er tilpasset behovet for styrke/elastisitet og er ikke optimalisert i for-hold til temperaturstabilitet under transport og distribusjon.
Både på filetkjøleren og skinnkjøleren er det potensial for forbedringer, for å gi mer jevn og sikker bortføring av varme fra filetene.
Andelen hysefileter med mye spalting etter skinning i Skaginn-linjen var kun 9 %, mens tilsvarende andel etter skinning i Baader 51 var 78 %. Filetene ut fra Skaginn-linjen hadde også et mer homogent utseende og beholdt i større grad samme fasong etter skinning som før skinning.
Skaginn-linjen er ennå ikke i daglig drift i industrien og det mangler derfor erfaringer med hvordan linjen, inkludert skinnemaskinen, fungerer og leverer over tid, samt eventuelle driftsproblemer.