Publisert 2024

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-774-7

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Tobiassen, Torbjørn I; Joensen, Sjurdur; Kristoffersen, Silje; Martinsen, Gustav; Hansen, Kristin Beate; Olsen, Stein Harris; Esaiassen, Margrethe

Serier : Nofima rapportserie 4/2024

År : 2024

Forskningsområder

Fangst

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Stor snurrevadfanget fisk har andre typer skader enn fisk som er fanget med andre redskap, eksempelvis garn. Målsettingen med arbeidet som presenteres her var å kartlegge type og omfanget av skader på stor snurrevadfanget torsk, samt finne årsakene til slike skader. Det synes å bli flere innvendige skader på snurrevadfanget fisk, slik som knekt rygg og bloduttredelser nær svømmeblæra. Disse skadene er oftest ikke synlig utenpå fisken, men vises etter flekking/filetering. Skadefrekvensen er større jo større fisken er, og gjelder spesielt fisk som er over 8 kg. Skadene oppstår under fangst og håndtering, og det er viktig at fartøyets utrusting tilpasses også stor fisk. I snurrevadfiske er det gjerne større variasjoner i vekt og størrelse på fisk som fanges sammenlignet med andre redskap. Ved prosjektering av nye fartøy er det viktig å ta hensyn til utforming av pumper og rør, og det bør tilstrebes en utforming og konstruksjon av systemet som tar høyde for at stor fisk skal kunne gå uskadet gjennom. Hvis skader observeres på allerede virksomme fartøy, bør rør- og pumpesystem gjennomgås for å kunne kartlegge kritiske punkter og utbedre disse hvis mulig.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen