Publisert 2024

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-781-5

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Jensen, Tonje Kristin; Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur; Romeyn, Rowan; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn I; Martinsen, Gustav; Lindberg, Stein-Kato; Nilsen, Heidi

Serier : Nofima rapportserie 11/2024

År : 2024

Forskningsområder

Kvalitet og målemetoder

Fangst

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Metoden «Fangstskadeindeks» for sensorisk kvalitetsvurdering og registrering av ulike skader som kan oppstå på torsk under fangst og håndtering av torsk er tidkrevende. Det vil være en fordel om slik kvalitetsvurdering kan gjøres instrumentelt. De fleste av fangstskadene medfører bloduttredelser i muskelen, og en aktuell instrumentell metode kan derfor være hyperspektral avbildning som kan estimere blod i fisk. I dette arbeidet er det undersøkt om bilder og blodkonsentrasjoner frembragt fra hyperspektrale data fra sløyd og hodekappet (HG) fisk samsvarer med fangstskadevurderinger. Det er vist en sammenheng mellom den totale poengsummen og karakterene som er gitt for flere av parameterne i fangstskadeindeksen og blodmengden som er estimert fra modellering av hyperspektrale data fra sløyd og hodekappet (HG) fisk. Ved bruk av constrained spectral unmixing modellering får man gjennomsnittlig blodmengde i fisken, men man ser ikke blodskader nær svømmeblæra. Modellering av hyperspektrale data ved bruk av en ny analysemodell, et nevralt nettverk, synes bedre å vise blodflekker under skinn samt avdekke indre skader ved svømmeblæra. Det er imidlertid behov for ytterligere trening og testing av modellen for å validere resultatene i større skala.

Kontaktpersoner:

Temasider tilknyttet publikasjonen