Vitenskapelig artikkel

Quality aspects of fillet, loin and tail products made from live-stored feed-deprived Atlantic cod (Gadus morhua L.) at different times post mortem

Ageeva, Tatiana N; Olsen, Ragnar Ludvig; Joensen, Sjurdur; Esaiassen, Margrethe

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Lebensmittel-Wissenschaft + Technologie, vol. 97, p. 656–661, 2018

Utgiver: Academic Press

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0023-6438
Elektronisk: 1096-1127

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
DOI