Nofima rapportserie

Bløt hyse. Spalting av hysefilet etter skinning

Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan-Vidar

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 12/2003

Antall sider: 14

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-522-9

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

Rapporten omfatter hovedsakelig registrering av spalting under filetering og skinning av hyse som er kjølelagret på is i 2 til 7 dager. Skinningen er foretatt som en sammenlignende test av Baader 51 og Trio FDS 105.

Hysefilet spaltes både når den fileteres og når den skinnes maskinelt. Fileteringen og skinningen med Baader maskiner står for omtrent halvparten av spaltingen hver.

Kjølelagring av hyse medfører at den spalter mer for hver dag den er kjølelagret på is i kasser. Dette gjelder både gjennom filetering i Baader 184 og gjennom skinning i Baader 51 og i FDS 105. Reduksjon i spalting kan dermed oppnås ved å benytte ferskere råstoff.

Stor hyse spalter klart mindre enn liten hyse. Det er dermed mulig å oppnå redusert spalting på deler av fangsten.

Baader 51 skinnemaskinen fungerer bedre på bløt hyse enn skinnemaskinen FDS 105. Selv om Baader 51 skinnemaskinen medfører mye spalting og en del riving av fileten, så gir bruken av FDS 105 enda mer spalting av den tykke delen av fisken. Sporstykket ble derimot vurdert å være mindre knust og spaltet etter skinning med FDS 105 enn med Baader 51 skinnemaskin. Videre gir FDS 105 høyere skinnetap og mye skinnefeil i forhold til Baader 51.