Publisert 2002

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 82-7251-509-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Skjerdal, Taran; Olsen, Jan-Vidar

Serier : Nofima rapportserie 26/2002

År : 2002

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Denne rapporten er finansiert gjennom Fiskeridepartementets satsing på ”Produktutvikling og Næringsmiddelteknologi for fiskeindustrien”. Hyse er et problematisk råstoff å håndtere ved at den lett blir bløt. Begrepet bløt hyse relateres både til at muskelen er bløt og at muskelen spalter lett når en skjærer filet. For industrien er spaltningen som hovedsakelig oppstår under skinningen av filetene det store problemet. Problemet er størst på sommerstid med mye åte og høye temperaturer, men er tilstede hele året ved at islagret hyse etter 4-6 dager ikke tåler maskinell skinning uten å spalte. I dette arbeidet er det forsøkt å kartlegge problemet gjennom samtaler med folk i næringen og med innledende forsøk for å karakterisere hysemuskel, etablere metode for gradering, behandle rund hyse før filetering og for å reparere spaltet filet. I dette arbeidet er det ikke kommet frem klare resultat på hvordan problemet med bløt hyse kan reduseres. Men det er kartlagt mer rundt problemstillingen og det et er kommet fram interessante resultat som bør følges opp.

Kontaktpersoner: