Nofima rapportserie

Fosfater til fisk. Klassifisering, regulering og funksjon

Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjurdur

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning)

Utgave: 6/2002

Antall sider: 13

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-7251-488-5

Open Access: green

Lenker:
FULLTEKST
ARKIV

I de siste årene har det vært en økning i tilsetning av ulike fosfater i næringsmidler for å bedre funksjonelle egenskaper i varen. Men hva er fosfater, hvordan påvirker de næringsmiddelet, og hvor og hvordan er de tillatt brukt?
Betegnelsen ”fosfat” rommer mange ulike forbindelser, med ulike egenskaper og effekter på næringsmiddelet. I denne rapporten er det gitt en oversikt over ulike fosfattyper, hva de er og hva de kan kalles. Det er videre presentert regelverk som regulerer tilsats av fosfat i næringsmidler. Til slutt er virkningsmåten og hvordan fosfat kan virke i næringsmidler beskrevet, før det sees på aktuelle bruksområder for fosfater både i kjøtt og i fisk. I de ulike tabellene er det gitt eksempler, ikke en fullstendig oversikt, på navn som er i bruk for de respektive fosfater.