Nofima rapportserie

Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport

Tobiassen, Torbjørn I; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana N; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie

Publikasjonsdetaljer

Utgiver: Nofima AS

Utgave: 28/2018

Antall sider: 36

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 978-82-8296-566-8

Open Access: green

Lenker:
ARKIV
FULLTEKST

I forsøk 1 ble det sett på hvordan elbedøving eller slagmaskin etterfulgt av mellomlagring i underkjølt vann eller luft før bløgging påvirket restblod i fisken. Slag som metode ga en relativt flat utvikling av restblod i muskelen.
Gruppene behandlet med strøm hadde en økning i mengde restblod og spesielt gruppen lagret videre i luft. Kontrollgruppen hadde en klar økning av restblod ved økende mellomlagringstid i luft.
I forsøk 2 viste resultatene at temperaturen på utblødningsvannet hadde lite å si for mengden restblod i fisken.
I forsøk 3 skulle det undersøkes om utblødningen ble påvirket av ulike utblødningsbetingelser/metoder hvor torsken ble enten hengende eller liggende i luft eller i sjøvann. Resultatene viste at måten utblødningen foregikk på ikke var avgjørende for hvor mye blod en fikk ut av fisken og mengden restblod i fisken når den ble bløgget raskt etter bedøvelse. Allikevel var det en tendens til at gruppene som blødde ut i vann hadde høyere blod tap i prosent.
I forsøk 4 viste resultatene at en fikk veldig mye blod ut av fisken på kort tid (3 minutter) det var nesten like lite restblod i fisken som ved utblødning i 30 minutter, det må påpekes at dette var en innledende test med 10 fisker i hver gruppe. Dersom blødetiden er så kort har det betydning for hvordan man innretter slaktelinjer ombord i fartøy og på land.