Publisert 2020

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-619-1

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Hansen, Kristin Beate; Nøstvold, Bjørg Helen; Joensen, Sjurdur; Esaiassen, Margrethe

Serier : Nofima rapportserie 3/2020

År : 2020

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Spania har en lang tradisjon for konsum av saltfisk, og de kan velge fisk produsert i flere land og med flere produksjons-metoder. Island har vært markedsleder siden 90-årene, og både Island og Færøyene oppnår høyere kilopris enn Norge i det spanske saltfiskmarkedet. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse og en kvalitetsvurdering av 50 saltfisk med utvalgte norske saltfisk-produsenter og spanske importører. De spanske importørene ble også intervjuet. De 50 saltfiskene ble valgt ut med hensyn på å dekke de vanligste kvalitetsfeilene. De spanske respondentene vurderte de fleste faktorene som mer viktig enn det de norske gjorde i spørreundersøkelsen. I kvalitetsundersøkelsen var de også strengere enn de norske i forhold til hvilke fisk som var av førsteklasses handelskvalitet. De norske vrakerne vurderte 60 % av saltfiskene til å være av primera kvalitet, de spanske vrakerne vurderte 39 % av de samme fiskene til å være av primera kvalitet. Av typiske feil nedklasset spanjolene fisken markert med gult preg. Blodfeil ble ofte ikke nevnt av de spanske vrakerne og dette kan tyde på at slike feil ikke vurderes likt i Norge og i Spania. Spanske vrakere vurderer kutte- og sløyefeil som mer alvorlig enn det de norske vrakerne gjorde.

Kontaktpersoner: