Publisert 2012

Les på engelsk

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-8296-027-4

Publikasjonstype : Nofimas rapportserie

Bidragsytere : Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn I; Akse, Leif

Serier : Nofima rapportserie 35/2012

År : 2012

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 2 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF, hvor kontaktpersonen har vært Lorena Gallart Jornet. Forskningsarbeidet er ledet av Nofima og gjort i samarbeid med Møreforsking Marin. Prosjektet er gjennomført i industriskala med to råstoff og fire saltemetoder. Fersk linetorsk og fryst tråltorsk ble benyttet som forsøksfisk. Hvert av råstoffene ble testet med kontroll saltemetode, saltemetode med 2 % fosfat, saltemetode med 3,5 % saltlake og saltemetode med 15 % saltlake. I forsøkene hvor fryst trålråstoff ble saltet med de fire saltemetodene kom det frem kun små forskjeller i kvalitet og utbytte. Saltemetodene hadde altså ingen vesentlig effekt på lyshet, gulfarge eller utbytte. Men det var gjennomgående saltemetodene med henholdsvis 2 % fosfat og 3,5 % saltlake som gav den beste kvaliteten. Saltemetodene hadde litt større betydning når ferskt lineråstoff ble benyttet. Det var fortsatt små forskjeller i farge og utbytte, men det var forskjeller i spalting og andel superior fisk. Saltemetodene med henholdsvis 2 % fosfat, 3,5 % saltlake og 15 % saltlake hadde mindre spalting og høyere andel superior, sammenliknet med kontrollfisken.

Kontaktpersoner: