Gå til hovedinnhold
Publisert 2008

Read in English

Publikasjonsdetaljer

Utgiver : Nofima AS

Internasjonale standardnummer :
Trykt : 978-82-7251-652-8

Publikasjonstype : Rapport

Bidragsytere : Akse, Leif; Joensen, Sjurdur

Serier : Nofima rapportserie 21/2008

År : 2008

Har du spørsmål om noe vedrørende publikasjonen, kan du kontakte Nofimas bibliotekleder.

Kjetil Aune
Bibliotekleder
kjetil.aune@nofima.no

Sammendrag

Rapporten sammenfatter resultatene av produksjonsforsøk i fire bedrifter, der målet var å dokumentere saltfiskutbytter i vanlige, kommersielle produksjonsprosesser for fullsaltet torsk.
- Salteprosess 1: Pickelsalting etterfulgt av tørrsalting.
- Salteprosess 2: Pickelsalting med laketilsetning etterfulgt av tørrsalting, ferskt råstoff.
- Salteprosess 3: Pickelsalting med laketilsetning, etterfulgt av tørrsalting – frosset råstoff
- Salteprosess 4: Lakeinjisering etterfulgt av pickelsalting med laketilsetning og tørrsalting:

De høyeste utbyttene av ferdig saltfisk ble oppnådd i prosess 3 og 4. I disse to prosessene var utbyttet etter saltmodning i 25 – 26 døgn 72,9 % og 73,5 % regnet av innkjøpt råstoff.
Prosess 1 og 2 gav betydelig lavere utbytter etter like lang saltmodningstid. I prosess 1 var saltfiskutbyttet etter 19 døgn i salt 63,2 % og det gikk ytterligere ned til 60,6 % under lagring av ferdig i 25 døgn. I prosess 2 var utbyttet av ferdig saltfisk etter 26 døgn i salt 64,9 % av innkjøpt vekt.
I tillegg til de fire hovedprosessene presenterer rapporten også resultatene fra småskala tilleggsforsøk der viktige faktorer med hensyn til prosessbetingelser og råstoff ble variert.

Kontaktpersoner: